Komora vznikla jako profesionální podpora nejen architektům, ale i jejich klientům a široké veřejnosti a je zřízena zákonem č. 360/1992 Sb. Jednou z jejích hlavních priorit je prosazení architektonických soutěží o návrh jako primárního nástroje k výstavbě a kultivaci veřejného prostoru.

Rozcestník

Téma ČKA

Okruhy, které jsou pro Komoru obzvlášť klíčové, definuje prostřednictvím materiálů a stanovisek, jež státní i veřejné správě a politikům usnadňují orientaci v dané problematice. Jejich přehled najdete v této sekci.

Členství v ČKA

Členství umožňuje nejen samostatně projektovat a spolurozhodovat o podobě ČKA, ale i získávat čerstvé informace o dění v oboru, o jednání Komory s orgány státní správy, přístup k aktuálním právním předpisům, či výhodné profesní pojištění. Komora klade důraz na celoživotní vzdělávání a nabízí svým členům odborné semináře a kurzy. Členové Komory se mohou na webu ČKA zapojit do diskuse o aktuálních problémech profese.

Přehlídka diplomových prací

ČKA každoročně pořádá Přehlídku diplomových prací, která již od roku 2000 mapuje úspěšně obhájené diplomní projekty čerstvých absolventů vysokých škol zaměřených na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu.

Ukázky vítězných prací roku 2021

Publikace ČKA