Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání na území České republiky.

Česká komora architektů uděluje tyto autorizace:

Autorizace se všeobecnou působností (§4 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.) s číselným označením A.0 s oprávněním užívat zákonem chráněné označení (dále jen chráněný titul) „autorizovaný architekt“, popřípadě alternativně označení „autorizovaný architekt se všeobecnou působností“.

Autorizace (podle §4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb.) pro obor:

  • Architektura s číselným označením A.1 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt“
  • Územní plánování s číselným označením A.2 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt pro obor územní plánování“ nebo alternativně „Autorizovaný urbanista“
  • Krajinářská architektura s číselným označením A.3 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura“ nebo alternativně „Autorizovaný krajinářský architekt“

Autorizace pro samostatnou specializaci - podle § 2 odst. 2 Autorizačního řádu ČKA, Komora v souladu s ustanovením § 6 zákona uděluje autorizaci pro dílčí specializaci projektování územních systémů ekologické stability v rámci oboru krajinářská architektura, s číselným označením A.3.1 a oprávněním užívat označení „autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability“.


V případě zájmu o účast na autorizačních zkouškách:

  1. kontaktujte paní Milenu Ondrákovou (v případě, že chcete jít na zkoušku do Prahy) nebo paní Kateřinu Slanou (v případě, že chcete jít na zkoušku do Brna)
  2. vyplněnou žádost včetně příloh odevzdejte osobně či zašlete poštou do pražské či brněnské kanceláře (žádost o autorizaci a základní informace k autorizační zkoušce ke stažení níže)
  3. zaplaťte poplatek za autorizační zkoušku na účet č. 279316984/0300 (variabilní symbol) nebo po předchozí domluvě v hotovosti v pražské či brněnské kanceláři (výše poplatku za autorizační zkoušku je určena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a činí 3 500 Kč)

Podklady k autorizační zkoušce ke stažení:

Autorizační zkoušky se konají třikrát ročně. Aktuální termíny autorizačních zkoušek naleznete zde.


PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM

Česká komora architektů pořádá nepovinné semináře k autorizačním zkouškám. Semináře proběhnou online prostřednictvím platformy Zoom během měsíců ledna, května a září 2022. Dubnové a květnové termíny jsou ke stažení zde

V případě zájmu, vyplňte prosím přihlášku a zašlete ji na email [email protected].

Platba za přípravné semináře se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300 (variabilní symbol je 32205)

Do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka semináře.

 

Cena autorizačních seminářů
600,- Kč půldenní seminář
2500,- Kč všechny semináře 

Přednáška je určena přednostně pro uchazeče o autorizaci; účast již autorizovaným osobám nebo osobám z řad veřejnosti bude umožněna v případě nevyčerpané kapacity.

 

HOW TO PRACTICE ARCHITECTURE IN THE CZECH REPUBLIC

Registration with the Czech Chamber of Architects

Code of Conduct of the Czech Chamber of Architects

Professional liability insurance for damages caused by the activities of certified architects