Základní informace ke zkouškám

Zákon o výkonu povolání
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. UPOZORŇUJEME, ŽE OD 1.1.2017 NABYLA ÚČINNOSTI NOVELA ZÁKONA č.360/1992 Sb. >>

Novela Zákona č.360/1992 Sb. - novelizovaná část
Tento zákon v § 8 odst. 8 mění výši poplatku za autorizační zkoušku. Místo 500,- Kč je uchazeč povinen nejpozději v den zkoušky zaplatit 3 500,- Kč  >>

Autorizační řád >>

Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním >>

Dotazy k autorizačním zkouškám posílejte Mileně Ondrákové Kontakty na Kancelář ČKA v Praze a Brně >>