Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu. Do přehlídky se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na škole s uznaným a příbuzným vzděláním. Cílem přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání.

Vyhlášení výsledků 22. ročníku Přehlídky diplomových prací proběhlo 1. února 2022 v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Záznam je možné zhlédnout zde.

Pro více informací navštivte webové stránky diplom.ky.