Pracovní skupina stanovuje a aktualizuje standardy služeb architektů – projektantů územních a regulačních plánů a pozemních a krajinářských staveb. V závislosti na stanovených standardech služeb pracovní skupina připravuje podklady pro určení honoráře za práci architekta. Součástí těchto podkladů je i Program pro stanovení hodnoty projektových prací (Kalkulačka), umožňující stanovit individuální honoráře pro jednotlivé fáze služeb architekta. Standardy služeb architekta i výstupy z Programu pro stanovení hodnoty projektových prací jsou používány architekty i samosprávou a státní správou.

Složení PS

Předseda: Ivan Plicka

Členové: Jaroslav Šafer, Pavel Rada, Aleš Marek, Pavel Martinek

Koordinace: Kateřina Slaná

------------------------------

Program pro stanoveni hodnoty projektových prací >> 

Zpráva o činnosti za rok 2019 >>

-------------------------------

Ivan Plicka

Ivan Plicka
předseda pracovní skupiny ČKA

Aleš Marek

Aleš Marek
člen pracovní skupiny ČKA

Pavel Rada

Pavel Rada
člen pracovní skupiny ČKA

Jaroslav Šafer

Jaroslav Šafer
člen pracovní skupiny ČKA

Pavel Martinek

Pavel Martinek
člen pracovní skupiny ČKA