Pracovní skupina „Urbanismus“ (PSU) se věnuje vazbám a poloze autorizovaných osob (AO) v celé šíři procesu územního plánování. Spektrum AO, zastoupených v pracovní skupině, umožňuje též sledovat a koordinovat systémové vazby na krajinu, ekologii. V gesci PS je také téma městských architektů (MA).

Složení PS

------------------------------------------------------------------------------

Městský architekt >>

--------------------------------------------------------------------------------

Milan Košař

Milan Košař
předseda pracovní skupiny ČKA

Jaromír Hainc

Jaromír Hainc
člen pracovní skupiny ČKA

Lada Kolaříková
členka pracovní skupiny ČKA

Vladimír Mackovič

Vladimír Mackovič
člen pracovní skupiny ČKA

David Mateásko

David Mateásko
člen pracovní skupiny ČKA

Pavel Petrů

Pavel Petrů
člen pracovní skupiny ČKA

Dana Pokojová

Dana Pokojová
členka pracovní skupiny ČKA

Ondřej Rys

Ondřej Rys
člen pracovní skupiny ČKA

Hana Zachová

Hana Zachová
člen pracovní skupiny ČKA

Václav Zůna

Václav Zůna
člen pracovní skupiny ČKA

Stašek Žerava

Stašek Žerava
člen pracovní skupiny ČKA