XXIX. valná hromada ČKA, která se konala 23. dubna 2022, byla přerušena a pokračování proběhlo ve čtvrtek 16. června 2022 v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého


Aktuálně

Valná hromada ČKA přerušena před posledním bodem programu

V sobotu 23. dubna se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala letošní valná hromada České komory architektů. Skončila ve večerních hodinách přerušením jednání před posledním bodem programu, po obsáhlých celodenních diskuzích. Dokončení se uskuteční v souladu s vnitřními komorovými řády do tří měsíců, o termínu rozhodne představenstvo na nejbližším zasedaní v úterý 3. května. Projednané body programu valné hromady jsou již platné, je tedy odsouhlasen rozpočet a byli zvoleni noví členové do orgánů ČKA.

Materiály, informace

Termín konání: v sobotu 23. dubna 2022, 9:30 hod.
Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, 779 00 Olomouc

 0299 Z91 4893 2000

 

0300 Z91 4899 2000

0298 Z91 4892 2000

0305 Z91 4908 2000

 

0323 Z91 4952 2000

0015 Z91 4001 2000

0023 Z91 4039 2000

0168 Z91 4468 2000