Pod zkratkou PRAK jsme založili fond na podporu regionálních aktivit spojených s šířením osvěty v oblasti architektury. V průběhu celého roku (až do vyčerpání prostředků ve fondu) je možné žádat o jednorázový příspěvek do výše 50.000 Kč. K žádosti využijte formulář dostupný po rozkliknutí zde a vyplněný jej zašlete na e-mail:  nebo poštou na adresu: Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1 - 118 00. O žádosti rozhoduje představenstvo ČKA.