Anotace:

Na programu letošního podzimního setkání jsou obecné i konkrétní příklady, které se vztahují ke kvalitě městské struktury a podmínkám, které město vytváří pro své obyvatele. Předmětem příspěvků budou i otázky bydlení a jeho forem, vybavenosti území a kvality veřejných prostranství.  Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Akce je určena pro cca 150 účastníků.

Termín a místo konání: 15. - 16. 9. 2022 

Kontaktní osoba: Doc. Ing. arch. Petr. Durdík, e-mail: [email protected], tel.: 603 507 823

Přednášející:

Ze zahraničí Německo Hamburk – v jednání.

Z ČR – Jaroslav Červinka, Karel Maier, Jaroslav Wertig, Hynek Homolka, Martina Miklendová, Jan Fibiger, Milan Košař, Kristina Ullmannová, Roman Vodný a další v jednání.

Počet bodů: 5

Více informací zde

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
14. 09. 2022 11:30 Konference