• ČKA oficiálním připomínkovým místem legislativního procesu

  Profesní komory zřízené zákonem se staly připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení.

 • Právní předpisy

  Účinná znění právních předpisů významných pro výkon povolání autorizovaných architektů.

 • Standardy výkonů a dokumentace

  Standardní výkony, obvyklý rozsah a jednotlivé etapy výkonu profese architekta.

 • Vzorové smlouvy

  Vzory smluv o dílo na zpracování projektu stavby a na zpracování návrhu územního plánu, vzor licenční smlouvy; komentované verze.

 • Časté dotazy /FAQ/

  Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

 • Připomínková řízení

  Profesní komory zřízené zákonem se staly připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení.

 • Doporučené advokátní kanceláře

  Advokátní kanceláře se zkušeností v oborech práva spojených s výkonem profese autorizovaného architekta.

 • GDPR V PRAXI ARCHITEKTA

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/67 (General Data Protection Regulation – GDPR) bude od 25. května 2018 hlavním zdrojem práv a povinností v oblasti práce s osobními údaji. Bude přímo použitelné a tam, kde by GDPR řešilo stejné otázky jako stávající zákon o ochraně osobních údajů, bude mít přednost. Ve srovnání s aktuální legislativou však nedochází k tak zásadním změnám, jak by se podle reakcí mohlo zdát.