V Praze 29. března 2020

 

Vážení a milí,

máme za sebou skoro tři týdny nouzového stavu a 14 dní omezení volného pohybu. K dnešku bohužel zemřelo již (jen) 11 osob a necelé tři tisíce onemocněly, i když skutečný stav nemocných je mnohem větší, aniž by pro ně průběh COVID 19 znamenal zásadní omezení. Vláda, ústřední krizový štáb a Ministerstvo zdravotnictví se chystají ohlásit další omezení pohybu, zřejmě na nejméně 14 dní, s lokálně zacílenou - tzv. smart karanténou. Vydržíme to.

Většina z nás nepřestala pracovat, ať doma, v ateliéru či v zaměstnání. Mnoho jednání realizujeme na ZOOMu či jiných platformách a jde to... sice méně pohodlně a efektivně, ale konzultovat, projednávat i fakticky projektovat se tak dá... horší je to s dozorem na stavbách nebo s inženýringem. Úřady významně omezily přístup veřejnosti a více komunikují elektronicky, ale třeba se tak lépe připraví na chystanou elektronizaci řízení! Věříme, že MMR ČR stále intenzivně pracuje na úpravách nového stavebního zákona a souvisejících zákonů. Předpokládáme ovšem delší termín předkladu do vlády a sněmovny. Také se virtuálně sešla ministerská skupina pro digitalizaci (včetně zástupců ČKA a ČKAIT) a dále se zabývá přípravou legislativy týkající se BIM. Zatím se ovšem tato agenda nevyvíjí právě uspokojivě... MPO ČR totiž zadalo přípravu standardů České agentuře pro standardizaci (ČAS), která se příliš nevyznamenala s přípravou některých norem. Běží spolupráce ČKA na přípravě soutěží i bez osobních schůzek. Druhý dubnový týden bude distribuován Bulletin 01/2020 s tématem Urbanismus a do 5. ročníku ČCA se ke dnešku přihlásil zhruba stejný počet soutěžících jako vloni.

Představenstvo v pátek per rollam hlasováním schválilo odsunutí termínu konání valné hromady ČKA z 18.4. na nejbližší možný termín po skončení omezení shromažďování. Jako nejbližší termín jsme diskutovali sobotu 6.6., ale ani to ještě nemusí stačit... Jak byste se stavěli k VH o prázdninách? Budou zřejmě v tuzemsku, možná by se našla sobota v červenci... nebo potom až v září, například 19.9. Rozhodně se to dozvíte včas. Materiály jsou připraveny a budou dostupné na webu dlouho předem.

Ale zpět k mimořádné situaci. Sekretář komory Milan Kopeček připravil a kancelář rozešle členům dotazník, který nám může pomoci zmapovat současnou situaci a očekávání vývoje blízké budoucnosti architektů tak, abychom mohli zaujmout stanovisko a vyvodit případné kroky ve prospěch architektů. Určitě to nejsou roušky, i když i takové náměty v kanceláři padaly... neumíme také pomoct s platební morálkou klientů či zakázkami obecně. Na náš web umisťujeme nové dokumenty týkající se podnikání, především OSVČ, ale to si určitě každý z vás pečlivě hlídá, ať jde o prominutí povinných nejnižších záloh sociálního a zdravotního pojištění na 6 měsíců, nový příspěvek OSVČ na péči o děti do znovuotevření škol nebo i možnost získat měsíční kompenzaci 15 000 Kč při omezení podnikatelské činnosti v důsledku nouzového stavu. Domnívám se, že naší profese se zrovna toto opatření nebude týkat, naše ateliéry, na rozdíl od restaurací a obchodů či provozoven služeb, nikdo nenařídil uzavřít.

Ať je to jakkoli komplikované, snažme se udržet ateliéry v chodu, své kolegy či zaměstnance řádně vyplácet a věřme, že se po skončení hlavních omezení ekonomika znovu nastartuje, i když to bude složité a pomalé... Pomáhejme, kde to jde, nejen všem svým blízkým, ale i seniorům a dalším potřebným kolem nás, kupujme si jídlo z okének restaurací, nakupujme „na rohu“ u neskutečně skvěle se chovajících vietnamských obchodníků..., ale hlavně nekomplikujme epidemiologickou situaci svým nezodpovědným chováním. Dodržujme omezení vycházení, nosme roušky, jakkoli jsou účinné spíše psychologicky, držme si dvoumetrový odstup a nefrajeřme. SARS-CoV-2 je zákeřná mrcha.

Zvládneme to společně, i každý z nás!

Ať jste všichni zdrávi a v dobré náladě.

O vývoji situace v našem oboru vás budeme i nadále plynule informovat na webu.

 

Váš předseda, Jan Kasl