Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.


Znění účinné k 1. 1. 2021 >>

Čtěte také:

v sekci Stanoviska ČKA a komentáře

>> Ke lhůtám ve správním řízení

 

v sekci Časté dotazy /FAQ/

>> K postupu v případě nesouhlasu se závazným stanoviskem

>> K otázce podjatosti správního orgánu