Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).


Znění účinné k 1. 1. 2021 >>

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, znění účinné od 1. 7. 2023 >>

 

Čtěte také:

  • v sekci Právní předpisy

>> Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

 

  • aktuální stanoviska a metodiky MMR ke stavebnímu zákonu

VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (§ 152 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA)

SOUHLAS VLASTNÍKA PODLE § 184A STAVEBNÍHO ZÁKONA

KOLAUDACE RODINNÝCH DOMŮ PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

ZÁPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DO RÚIAN PO 1. 1. 2018

POSUZOVÁNÍ SHODY ZÁMĚRU S NEGATIVNÍM ZÁVĚREM ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

ZÁVAZNÁ STANOVISKA ORGÁNŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - PŘÍKLADY S KOMENTÁŘEM


  • v sekci Stanoviska ČKA a komentáře

>> K závazným stanoviskům DOSS

>> Pojem podkroví

>> K oprávnění architekta zpracovávat statický posudek

 

  • v sekci Časté dotazy /FAQ/

>> Tisíc otázek ke stavebnímu zákonu

>> Působnost autorizovaného architekta

>> Stavební povolení vydané před účinností nového stavebního zákona

>> Oprávnění vypracovávat územně-plánovací dokumentaci a podklady

>> Oprávnění autorizovaného architekta

>> Radon, hluková studie atd. nejsou součástí honoráře za projekční práce

>> Jednoduchá stavba

>> Užití slovenštiny v projektové dokumentaci v ČR

>> K postupu v případě nesouhlasu se závazným stanoviskem