Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. UPOZORŇUJEME, ŽE OD 1.1.2017 NABYLA ÚČINNOSTI NOVELA ZÁKONA č.360/1992 Sb.


Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Čtěte také:

  • v sekci Stanoviska ČKA a komentáře

>> Sdělení ČKA stavebním úřadům k prokazování oprávnění k výkonu profese

>> Dotazy k institutu "odpovědného zástupce" podle § 11 živnostenského zákona

>> Co architekt musí označovat razítkem

 

  • v sekci Časté dotazy /FAQ/

>> Oprávnění autorizovaného technika

>> Proč architekti nemusí mít živnostenské oprávnění

>> Projektování na Slovensku

>> K archivování dokumentů označených autorizačním razítkem

>> Autorizovaný architekt jako odpovědný zástupce