Vážení členové ČKA,

stále více se na nás obracejí architekti při řešení sporných situací s investory nebo smluvními partnery. Vaši zákazníci mnohdy spekulují ohledně kvality projektu, když mají zaplatit nebo doplatit smluvenou odměnu za Vaši práci. Stejně tak řešíme stále častěji spory s pojišťovnami a neoprávněně zamítnuté reklamace.

Tři nejčastější typy sporů, ve kterých členy ČKA zastupujeme:
- sporné situace s investory nebo smluvními partnery
- spory s pojišťovnami
- neoprávněně zamítnuté reklamace pracovních pomůcek, vybavení ateliéru a kanceláře

Dále zastupujeme architekty:
- při obhajobě v přestupkových, trestních a jiných správních řízeních
- v pracovněprávních sporech

SLEVA pro členy ČKA:

V návaznosti na dosavadní spolupráci D.A.S. a ČKA se prostřednictvím makléřské společnosti MARSH dojednaly nové slevy pro členy ČKA.

Nově můžete využít slevy:
50 % na právní ochranu živnostníků a firem
50 % na právní ochranu zaměstnance
20 % na ostatní produkty

Co přináší architektům pojištění právní ochrany:
- právníka nonstop na telefonu
- limit pojistného plnění 1.000.000 Kč na každou pojistnou událost, například na úhradu specializovaných advokátů, znaleckých posudků, soudních poplatků, nákladů protistrany a další
- klient může vždy využít vlastního advokáta
- 1.000.000 Kč na zaplacení kauce
- specializované právníky a nezávislou službu

Kolik pojištění právní ochrany živnostníků a firem stojí?
Záleží na počtu zaměstnanců. Pokud architekt žádné zaměstnance nemá, lze právní ochranu sjednat od 5.000 Kč po slevě. Více informací

Kolik stojí pojištění právní ochrany zaměstnance?
Právní ochrana zaměstnance stojí 2.100 Kč. Po slevě tedy 1.050 Kč. Více informací

Přehled ostatních produktů pojištění právní ochrany: Průvodce právní ochranou pro soukromé osoby

Příběh klienta – spor s pojišťovnou o 3M:

Pojišťovna klientovi přiznala nárok na pojistné plnění. Když se ale klient od pojišťovny dozvěděl výši pojistného plnění, částka se mu zdála neadekvátní. Nesouhlasil s částkou cca 2.400.000 Kč a požádal nás o prověření celé věci. Bylo potřeba vypracovat znalecké posudky a pověřit advokáty. Následovalo dopisování a jednání s právními zástupci pojišťovny. Spor trval téměř půl roku, ale díky specializovaným advokátům a znaleckému posudku dopadl dobře ještě v mimosoudní fázi. Po zaslání předžalobní upomínky pojišťovna nakonec klientovi přiznala pojistné plnění o více než 3.000.000 Kč vyšší. Klient tak obdržel přes 5.500.000 Kč, místo původních 2.400.000 Kč. Znalecký posudek i náklady na právní zastoupení hradila D.A.S. za klienta průběžně již během sporu. Klient tak nepodstupoval ve sporu žádné náklady.
Kolik konkrétně stálo právní zastoupení:
7 právních úkonů:
- prostudování spisu a převzetí věci advokátem
- porada s klientem
- zaslání vyjádření na pojišťovnu
- zadání vypracování znaleckého posudku
- jednání s pojišťovnou
- zaslání vyjádření na pojišťovnu
- vypracování a zaslání předžalobní upomínky
Každý jeden právní úkon stál 20.300 Kč + 300 Kč režijní paušál
Cena znaleckého posudku: 18.000 Kč
D.A.S. hradila za klienta celkem: 162.200 Kč
Původně nabízené odškodné: 2.499.998 Kč
Nakonec vyplacené odškodné: 5.499.994 Kč

Pro rychlé sjednání právní ochrany klikněte ZDE.

V případě zájmu o bližší informace se obracejte na: MARSH s.r.o., Helenu Durchánkovou, +420 602 155 405, email: [email protected] 

MARSH logo

Dohoda o slevě na pojistném uzavřená mezi Českou komorou architektů a D.A.S. Rechtsschutz AG a D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR ke stažení zde.

logo das