V této sekci zveřejňujeme upozornění na veřejné zakázky na architektonické služby zadávané jinak než s využitím architektonické soutěže.
Zadavatelé, kteří mají zájem o zveřejnění své veřejné zakázky, mohou zaslat požadavek na e-mail .
Za obsah zadávací dokumentace ČKA neodpovídá.

Datum vložení 

 Základní informace

20. 6. 2022

Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k projektu DOLNÍ POČERNICE - PROJEKT 1; investiční akce PDS Č. 0045709

Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a další související činnosti ke stavbě „DOLNÍ POČERNICE – PROJEKT 1; INVESTIČNÍ AKCE PDS Č. 0045709“

Lhůta pro podání nabídek: 18. 7. 2022 do 14 hod.

8. 3. 2022 Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4 - Nové Dvory

Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4, Nové Dvory“

Lhůta pro podání nabídek: 7. 4. 2022 do 12 hod.

8. 3. 2022 Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu "Bytový dům Nový Zlíchov; Praha 5 - Smíchov"

Veřejná zakázka na všechny stupně projektové dokumentace novostavby bytového domu o velikosti cca 1950 m2 hrubých podlažních ploch s kapacitou cca 19-25 bytů, jež má být vystavěn na pozemku parc. č. 702 a 705; k.ú. Smíchov

Lhůta pro podání nabídek: 11. 4. 2022 do 12 hod

3. 2. 2022 Odkaz na záznam Centrální nákup Plzeňského kraje Vás zve na on-line záznam Meet the Buyer - Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2022, kde dodavatelům představili plánované investiční akce Plzeňského kraje pro rok 2022. 
8. 12. 2021 Výzva k předložení portfolia, Novostavba nebo přestavba objektu č.p. 143 v Benešově u Semil pro služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace

Zadavatel touto výzvou k podání portfolia (dále jen „výzva nebo výběrové řízení“) vyzývá dodavatele k předložení svého portfolia za účelem zařazení do veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Novostavba nebo přestavba objektu č. p. 143 v Benešově u Semil pro služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace“ (dále jen „VZMR“), v rámci které budou vybraní dodavatelé následně vyzváni k podání nabídek ke zpracování urbanisticko-architektonického řešení stavby. Cílem je vybrat 3 architektonická studia, která zpracují již konkrétní návrh pro danou lokalitu.

Lhůta pro doručení žádosti o účast: 17. 01. 2022 10:00

3.12. 2021 Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu Mateřská škola Sicherova, Na Hutích, Praha 14 Kyje

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Mateřská škola Sicherova“, jež má být vystavěna na pozemku parc. č. 2575/27, k. ú. 731 226 Kyje LV 1613 o celkové výměře 15 646 m2.

Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2022 12h.