Česká komora architektů se znepokojením sleduje dění, týkající se pražských stavebních předpisů.


ČKA dlouhodobě kritizovala pražské prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které upravují obecné požadavky na využívání území a na stavby. Z tohoto důvodu ČKA přivítala vznik nových pražských stavebních předpisů; s tím, že se jeví rozumným po roce vyhodnotit jejich působení a případně přistoupit k jejich novelizaci – tak, jak to bylo rozhodnuto při jejich schválení v červenci loňského roku.

ČKA jako profesní organizace dlouhodobě prosazuje, aby odborná témata byla diskutována věcně a bez zbytečného politizování, které znemožňuje rozumnou dohodu na vhodném řešení. ČKA považuje za nešťastné, stává-li se rozhodování o odborných tématech předmětem politického boje, či zákulisního lobbismu, stejně tak ČKA považuje za nešťastné, hrozí-li takové vyhrocení situace, kdy věcná, nezaujatá, odborná diskuse už nebude možná.

ČKA se obává, že nepřijetí technické novely pražských stavebních předpisů radou hl. m. Prahy v prosinci minulého roku a následné pozastavení účinnosti pražských stavebních předpisů ministerstvem pro místní rozvoj povede pouze k další eskalaci nepředvídatelnosti právního prostředí pro výstavbu, tedy i projektování staveb v Praze.

Jedním ze zásadních poslání ČKA ze zákona je i péče o prostředí, ve kterém je projektová činnost vykonávána – z tohoto důvodu znovu vyzýváme vedení hl. m. Prahy i ministerstva pro místní rozvoj k hledání takového řešení, které bude vedeno zodpovědností za budoucnost Prahy. 

Praha, 23. ledna 2015
Ing. arch. Ivan Plicka, předseda ČKA