Žádná z deseti českých nominací, o nichž jsme informovali v prosinci 2017, se do prestižního výběru bohužel nedostala.


Nadace Miese van der Roheho v Barceloně oznámila užší výběr 40 děl, která budou bojovat o Cenu EU za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award 2017. Na seznamu přitom nefiguruje žádná z deseti českých nominacích, o nichž Česká komora architektů informovala v prosinci loňského roku. Ve výběru mezinárodní poroty jsou v největší míře zastoupeny Francie, Portugalsko, Velká Británie, Dánsko, Španělsko, Nizozemsko a Norsko. Městům s kvalitní architekturou pak dominuje Londýn, Lisabon či Dublin.

Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská unie a Nadace Miese van der Roheho v Barceloně od roku 1988. Cílem soutěže je vyzdvihnout přínos evropských architektů, sledovat, jak uplatňují nové koncepty a technologie v praxi, a porovnat kvalitu architektury v jednotlivých evropských státech. V porotě pro rok 2017 usedli architekti, historici architektury a kurátoři Stephen Bates (Velká Británie, předseda), Gonçalo Byrne (Portugalsko), Peter Cachola Schmal (Německo), Pelin Derviş (Turecko), Dominique Jakob (Francie), Juulia Kauste (Finsko) a Małgorzata Omilanowska (Polsko).

Z 355 nominací mezinárodní odborná porota v lednu 2017 vybrala čtyřicítku nejlepších evropských staveb, které budou následně představeny v katalogu a na výstavě. Z tohoto užšího okruhu porota vybrala finalisty soutěže, kteří budou oznámeni v polovině února 2017. V samotném finále pak určí jednu stavbu, jež získá Cenu Evropské unie za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award, a jednu stavbu, které udělí Zvláštní cenu pro začínající architekty. Výsledky této prestižní ceny budou oznámeny na slavnostním vyhlášení 26. května 2017. Vyhlášení budou předcházet přednášky a besedy s finalisty.

V rámci jednotlivých členských států mají velkou váhu také jednotlivé nominace, které provádí profesní organizace, odborné instituce a vybraní experti. Za Českou republiku do této soutěžní přehlídky letos své nominace zaslali Česká komora architektů, Osamu Okamura a Jana Tichá.

TOP 40 evropských staveb

Ze čtyřiceti vybraných prací je jich více než polovina postavena v centrech měst (24 staveb), devět se pak vyskytuje v krajině, sedm staveb stojí v oblasti městských periferií. Mezi členskými státy EU se čtyřmi zástupci dominují Francie, Portugalsko a Velká Británie. Po třech stavbách mají Dánsko, Španělsko, Finsko, Nizozemsko a Norsko. Dvě zastoupené realizace hlásí Belgie, Německo, Irsko a Turecko. Zastoupení jedné stavby pak mají Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko a Švédsko.

Většina investorů těchto prestižních staveb pochází z veřejného sektoru, nechybí však také zajímavé ukázky soukromého či residenčního bydlení. Zastoupeny jsou také školy, kulturní a sportovní budovy či řešení veřejných prostranství i krajiny. Zhruba třetina realizací se potýká s řešením problému současné architektury v historickém prostředí.

Pohled do minulých ročníků:

České stavby a čeští architekti ve finále Mies van der Rohe Award

1997 – IPB Banka v Brně / Aleš Burian, Gustav Křivinka

2001 – MUZO v Praze / Stanislav Fiala / D3A

2003 – Palác Euro v Praze / Petr Malinský, Richard Doležal, Petr Burian, Michal Pokorný, Martin Kotík

2003 – průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě / Josef Pleskot

2005 – Klášter trapistů v Novém Dvoře / John Pawson

2007 – Obchodní dům Selfridges and Co., Birmingham / Jan Kaplický a Amanda Levete, Future Systems

Fotografie prací v tiskové kvalitě jsou dostupné na vyžádání na e-mailu [email protected]. Fotografie v náhledové kvalitě jsou dostupné na webu: http://miesarch.com/archive?editions=16&classification=2

České nominace pro rok 2017

  • Pavilon základní školy v Líbeznicích / Projektil architekti (nominovali ČKA, Jana Tichá a Osamu Okamura). Foto:  Andrea Thiel Lhotáková
  • Archeopark Pavlov / Architektonická kancelář Radko Květ (nominovali ČKA, Jana Tichá a Osamu Okamura). Foto: G. Dvořák
  • Venkovská usedlost Maneschowitz (Manešovice) / A1 Architects (nominovala ČKA). Foto: archiv autorů
  • Obnova pivovaru v Lobči u Mšena / RIOFRIO Architects (nominovala ČKA). Foto:  Andrea Thiel Lhotáková
  • Stezka v oblacích / Fránek Architects (nominovala ČKA). Foto: BoysPlayNice
  • Zen-Houses / Petr Stolín Architekt (nominovala Jana Tichá). Foto: Filip Šlapal
  • Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu / Architektonická kancelář Burian-Křivinka (nominoval Osamu Okamura) Foto: Filip Šlapal
  • Rekonstrukce a přístavba Vrbatovy boudy v Krkonoších / IXA - Tomáš Hradečný, Martin Prokš, Klára Hradečná, Benedikt Markel (nominoval Osamu Okamura). Foto: Benedikt Markel
  • Dům v sadu v Praze-Kyjích / Šépka Architekti (nominoval Osamu Okamura). Foto: archiv autora
  • Komunitní centrum Máj v Českých Budějovicích / SLLA Architects (nominovala Slovenská komora architektů a Henrieta Moravčíková). Foto: archiv autorů

Fotografie českých nominovaných staveb naleznete na http://tinyurl.com/j4xe86k. Hodnocení ČKA a expertů naleznete na webu ČKA v sekci Pro média.
Více informací o soutěži najdete na stránkách pořadatele www.miesbcn.com.
Tisková zpráva vyhlašovatele soutěžní přehlídky v angličtině >>

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

KONTAKT PRO MÉDIA
Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected], mobil: +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA
Na novém portálu www.cka.cz a na Facebooku.
Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci Pro média.