Nadace Miese van der Roheho v Barceloně oznámila finálních 5 děl, která budou bojovat o Cenu EU za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award 2017.


Své želízko v ohni má např. opět Polsko, které v předchozím bienále soutěžní přehlídky získalo za filharmonii ve Štětíně hlavní cenu. Dalšími zeměmi v prestižním výběru jsou Nizozemsko, Velká Británie, Dánsko a Francie. Na Cenu EU za současnou architekturu bylo Českou komorou architektů a domácími odborníky nominováno také 10 českých staveb. Žádná z nich se však neprobojovala do užšího výběru mezinárodní poroty, který byl oznámen v lednu 2017 a čítal 40 děl. 

Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská unie a Nadace Miese van der Roheho v Barceloně od roku 1988. Cílem soutěže je vyzdvihnout přínos evropských architektů, sledovat, jak uplatňují nové koncepty a technologie v praxi, a porovnat kvalitu architektury v jednotlivých evropských státech. V porotě pro rok 2017 usedli architekti, historici architektury a kurátoři Stephen Bates (Velká Británie, předseda), Gonçalo Byrne (Portugalsko), Peter Cachola Schmal (Německo), Pelin Derviş (Turecko), Dominique Jakob (Francie), Juulia Kauste (Finsko) a Małgorzata Omilanowska (Polsko). 

Z 355 nominací mezinárodní odborná porota v lednu 2017 vybrala čtyřicítku nejlepších evropských staveb, které budou následně představeny v katalogu a na výstavě. Z tohoto užšího okruhu porota vybrala pět finalistů soutěže. V samotném finále pak určí jednu stavbu, jež získá Cenu Evropské unie za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award, a jednu stavbu, které udělí Zvláštní cenu pro začínající architekty. Výsledky této prestižní ceny budou oznámeny na slavnostním galavečeru 26. května 2017. Vyhlášení budou předcházet přednášky a besedy s finalisty. V rámci jednotlivých členských států mají velkou váhu také jednotlivé nominace, které provádí profesní organizace, odborné instituce a vybraní experti. Za Českou republiku do této soutěžní přehlídky letos své nominace zaslali Česká komora architektů, Osamu Okamura a Jana Tichá. 

5 nejlepších evropských staveb za poslední dva roky

Zatímco před dvěma lety hlavní cenu získala sice polská stavba, nicméně navržená zahraničními architekty, v aktuálním ročníku soutěžní přehlídky porotu zaujalo Muzeum v Katyni navržené varšavským studiem BBGK Architekci. Muzeum připomíná bolestivou část polské historie z druhé světové války, kdy bylo více než dvacet tisíc polských vojenských důstojníků a státních úředníků brutálně zavražděno sovětskou tajnou policií.

S tématem národní historie pracuje také Muzeum a památník Rivesaltes ve Francii. Stavba od francouzského architekta Rudyho Ricciottiho je zajímavá především tím, že je ze své většiny zapuštěna pod zem a nenabízí tak žádný pohled do exteriéru krom pohledu na oblohu skrze střešní okna.

Ve výčtu finalistů jsou také zahrnuty dva bytové komplexy. Zatímco jeden z nich je součástí nové residenční čtvrti Ely Court v Londýně (Alison Brooks Architects), druhý se věnuje rekonstrukci jednoho z největších bytových komplexů v Amsterdamu čítajícího zhruba 500 bytových jednotek – projekt deFlatKleiburg (NL Architects a XVW architectuur).

Porotu nadchl rovněž citlivý přístup k historickému dědictví, které prokázalo dánské studio Lundgaard & Tranberg Architects při úpravách středověké katedrály Kannikegården v Ribe – nejstarším městě v Dánsku.  

Seznam finalistů s fotokredity
Všechna fota finalistů ke stažení na https://www.dropbox.com/sh/874kj9e4c91q7z8/AACtMVF6mmcuXrhroQaFVtRqa?dl=0

deFlatKleiburg, Amsterdam, NL – Renovace bytového komplexu deFlatKleiburg v Amsterdamu / NL Architects a XVW architectuur, Amsterdam
© Photo: StijnSpoelstra
© Drawing: NL Architects & XVW architectuur
http://miesarch.com/work/3509

Ely Court, London, UK – Residenční projekt Ely Court v Londýně / Alison Brooks Architects, London
© Photo: Paul Riddle
© Drawing:Alison Brooks Architects
http://miesarch.com/work/3355

Kannikegården, Ribe, DK – Obnova katedrály Kannikegården v Ribe / Lundgaard&Tranberg Architects, Copenhagen
© Photo: Anders Sune Berg
© Drawing: Lundgaard&Tranberg Architects 
http://miesarch.com/work/3156

Katyn Museum, Warsaw, PL – Muzeum v Katyni / BBGK Architekci, Warsaw
© Photo: JuliuszSokołowski
© Drawing: BBGK Architekci
http://miesarch.com/work/3681   

Rivesaltes Memorial Museum, Rivesaltes/Ribesaltes, FR – Muzeum a památník Rivesaltes / Rudy Ricciotti, Bandol
© Photo: Kevin Dolmaire
© Drawing: Rudy Ricciotti
http://miesarch.com/work/3526

České nominace pro rok 2017

  • Pavilon základní školy v Líbeznicích / Projektil architekti (nominovali ČKA, Jana Tichá a Osamu Okamura). Foto:  Andrea Thiel Lhotáková
  • Archeopark Pavlov / Architektonická kancelář Radko Květ (nominovali ČKA, Jana Tichá a Osamu Okamura). Foto: G. Dvořák
  • Venkovská usedlost Maneschowitz (Manešovice) / A1 Architects (nominovala ČKA). Foto: archiv autorů
  • Obnova pivovaru v Lobči u Mšena / RIOFRIO Architects (nominovala ČKA). Foto:  Andrea Thiel Lhotáková
  • Stezka v oblacích / Fránek Architects (nominovala ČKA). Foto: BoysPlayNice
  • Zen-Houses / Petr Stolín Architekt (nominovala Jana Tichá). Foto: Filip Šlapal
  • Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu / Architektonická kancelář Burian-Křivinka (nominoval Osamu Okamura) Foto: Filip Šlapal
  • Rekonstrukce a přístavba Vrbatovy boudy v Krkonoších / IXA - Tomáš Hradečný, Martin Prokš, Klára Hradečná, Benedikt Markel (nominoval Osamu Okamura). Foto: Benedikt Markel
  • Dům v sadu v Praze-Kyjích / Šépka Architekti (nominoval Osamu Okamura). Foto: archiv autora
  • Komunitní centrum Máj v Českých Budějovicích / SLLA Architects (nominovala Slovenská komora architektů a Henrieta Moravčíková). Foto: archiv autorů

Fotografie českých nominovaných staveb naleznete na http://tinyurl.com/j4xe86k. Hodnocení ČKA a expertů naleznete na webu ČKA v sekci Pro média.
Více informací o soutěži najdete na stránkách pořadatele www.miesbcn.com.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

 

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

KONTAKT PRO MÉDIA
Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected], mobil: +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA
Na portálu www.cka.cz a na Facebooku.
Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci Pro média.