Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila 1. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat do poloviny dubna 2016. Vítězové přehlídky kvalitních architektonických realizací budou představeni na slavnostním galavečeru na konci letošního roku.


Cena ČKA sází především na přítomnost odborné akademie, prestižní sedmičlennou mezinárodní porotu, ojedinělý koncept propagace architektury v průběhu celého roku a skrze jednotlivé regiony České republiky. Potěšující zprávou zejména pro mladé architekty je rovněž nulový poplatek za registraci do soutěže.

Prvního ročníku ceny se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území ČR a dokončenými mezi lety 2011 až 2015. O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která do užšího okruhu vybere cca 50 děl, jež budou prezentována v katalogu přehlídky a na doprovodných akcích ČCA. Z tohoto okruhu porota následně vybere zhruba 5 až 10 děl, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA a jež budou prezentována na slavnostním galavečeru. Statut ČCA současně umožňuje udělení ceny za výjimečný počin, kterou provádí Grémium ČCA a Akademie ČCA, a mimořádné ceny, jež mohou být uděleny na základě nominací od partnerů ceny. O jejich laureátovi přitom rozhoduje Grémium ČCA.

Hlavní pilíře České ceny za architekturu

1. Zázemí stabilní stavovské organizace zřízené zákonem

Vyhlášením ceny Komora logicky navazuje na své další aktivity směrem k veřejnosti, jimiž propaguje kvalitní výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Připomeňme například úspěšné projekty Poctu České komory architektů či Přehlídku diplomových prací, která objevuje vycházející hvězdy mezi studenty architektury a jejích příbuzných oborů. Obě akce má ČKA v portfoliu již od roku 2000 a cílí jimi především na veřejnost. Od roku 2011 pak Komora pořádá neformální akci Architekti na jedné lodi, která letos vstoupí již do 6. ročníku své existence. Společenské akci předchází panelová diskuse na závažná témata, jakými jsou např. veřejné zakázky, architektonické soutěže, ochrana kulturního dědictví apod. Pořádáním České ceny za architekturu chce Komora prezentovat kvalitní architektonickou produkci nejen odborné či laické veřejnosti, ale také svým partnerům z řad státní správy a samosprávy. Na základě soutěže bude Komora dále medializovat své priority, jakými jsou architektonické soutěže a veřejné zakázky na projektové práce či téma městského architekta apod. Představenstvo ČKA současně pověřilo dramaturgií, dohledem nad dodržování statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu Grémium ČCA.

2. Akademie České ceny za architekturu

Důležitým aspektem je i působení odborné Akademie České ceny za architekturu, která bude kromě děl, jež přihlásí autoři sami, také aktivně vyhledávat a přihlašovat další díla a zajímavé architektonické počiny. Z tohoto důvodu ČCA pokryje celou šíři domácí architektonické produkce za dané období. V gesci Akademie budou také nominace na výjimečný počin v oblasti architektury. S nabídkou členství v odborné akademii bylo osloveno zhruba 650 osobností z různých regionů České republiky. Akademie je složená z předních českých architektů, teoretiků a publicistů. Kompletní seznam akademiků ČKA zveřejní v průběhu ledna na www.ceskacenazaarchitekturu.cz.

3. Mezinárodní odborná porota

Česká komora architektů je velmi hrdá na to, že se již pro první ročník ČCA podařilo získat sedm erudovaných zahraničních expertů, kteří budou hodnotit díla českých kolegů. Členy mezinárodní odborné poroty budou britský architekt a držitel několika prestižních ocenění RIBA Award Joe Morris z londýnské kanceláře Duggan Morris Architects. Dále krajinářský architekt argentinského původu Martin Rein-Cano z berlínské kanceláře TOPOTEK 1, která se v roce 2013 dostala s realizací náměstí Superkilen v Kodani do finále Mies van der Rohe Award – Evropské ceny za architekturu. Ženskou část poroty bude reprezentovat slovenská architektka Miriam Lišková ze studia SLLA, které za Komunitní centrum Máj v Českých Budějovicích (mimochodem vzniklé na základě architektonické soutěže) získalo cenu Slovenské komory architektů CE·ZA·AR a nominaci na Evropskou cenu za architekturu. Architektonickým soutěžím se ve své tvorbě věnují i další porotci – doslova specialistou na veřejné soutěže je architekt slovinského původu Boris Bežan, který působí ve studiu MX_SI v Barceloně. Z řady realizací ateliéru jmenujme např. Dětské muzeum Iztapalapa Papalote v Mexico City. Belgickou architekturu bude v porotě ČCA reprezentovat Jan De Vylder, držitel několika národních ocenění Belgian Building Award a také nominací na Evropskou cenu za architekturu. Šestým členem poroty je profesor Ivan Koleček, který žije a projektuje ve švýcarském Lausanne a současně působí na Fakultě architektury VUT v Brně. Svébytnou nizozemskou architekturu pak v rámci svého působení v porotě představí Kees Kaan, který se kromě architektonické praxe věnuje i přednášení a propagaci architektury. Jeho dílu bylo věnováno velké množství knih a výstav.

Více informací o porotě naleznete v medailoncích jednotlivých porotců, které jsou přílohou TZ. Fotografické podklady (portréty a výběr z díla), jsou dostupné na: www.uschovna.cz/zasilka/HFWBY3DLPV5EZTSY-VN5/IS23TWTI5L.

4. Celoroční propagace architektury

Stěžejním motivem soutěžní přehlídky České ceny za architekturu je prezentace architektury široké veřejnosti, a to nejen z hlediska její estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejího vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Z tohoto důvodu bude toto ocenění během celého kalendářního roku provázet řada doprovodných akcí. Cena bude architekturu propagovat průběžně po celý rok a ve všech regionech České republiky. V návaznosti na užší okruh cca 50 děl, které budou veřejnosti představeny v červnu na tzv. nominačním večeru, bude cena propagovat tento užší výběr formou exteriérových výstav či intervencemi do veřejného prostoru. Zástupci mezinárodní odborné poroty složené z držitelů prestižních světových ocenění za architekturu budou české veřejnosti prezentováni formou přednášek či workshopů.

Více informací o struktuře ceny a jejích termínech se dozvíte v Harmonogramu ČCA, jenž je přílohou této TZ.

5. Rovná šance pro všechny

Česká komora architektů si klade za cíl z České ceny za architekturu vybudovat prestižní nikoliv však elitní ocenění. Z tohoto důvodu cena zavádí nulový poplatek za registraci do soutěže. ČKA si od tohoto kroku slibuje zejména přístup mladých architektů a začínajících ateliérů, pro něž by registrační poplatek mohl představovat nemalou překážku při prezentaci jejich děl, a v neposlední řadě také objevení nových a kreativních tvůrců. ČCA přichází také s jednoduchým přihlašovacím systémem. Architekti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře, jehož vyplnění zabere pár minut. Elektronickou evidencí staveb rovněž zanikají další případné náklady soutěžících architektů na tisk panelů apod.

6. Mezioborová spolupráce kreativců

Cena rovněž posílí spolupráci mezi odborníky napříč oblastmi. V souvislosti s novou cenou ČKA např. souběžně vyhlašuje výběrové řízení na atribut ceny (sošku). Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na stránkách projektu Česká cena za architekturu (www.ceskacenazaarchitekturu.cz) a na webu Komory (www.cka.cz). V dalších ročních plánujeme tuto spolupráci s příbuznými oblastmi ještě více posílit, např. formou moderovaných diskusí či workshopů.

Více o České ceně za architekturu (včetně statutu ceny apod.) najdete na www.ceskacenazaarchitekturu.cz a na Facebooku ceny.
TZ ke stažení >> 
Harmonogram ČCA >> 
Medailonky porotců ČCA >>  

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE
Zuzana Hošková, tisková mluvčí ČKA, [email protected], +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA
Na novém portálu www.cka.cz a na Facebooku.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od konce roku 2014 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci PRO MÉDIA.