ČKA dokument směruje nejen k zástupcům měst a obcí, kteří mají na starosti územní plánování a rozvoj, ale rovněž k politickým stranám, kterým jej zaslala spolu s nabídkou spolupráce na utváření veřejného prostoru.


TISKOVÁ ZPRÁVA

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ (ČKA) PŘIPRAVILA DOKUMENT POLITIKA ARCHITEKTURY 2013

Tisková zpráva ČKA ze dne 22. října 2013

Dva týdny před konáním mimořádných voleb do poslanecké sněmovny vydala ČKA podnětný materiál pro potřeby zástupců státní správy a samosprávy nazvaný Politika architektury České komory architektů 2013.

Nový dokument Politika architektury České komory architektů 2013 vyjadřuje postoj ČKA v oblasti strategie rozvoje stavební kultury. ČKA ho směruje nejen k zástupcům měst a obcí, kteří mají na starosti územní plánování a rozvoj, ale rovněž k politickým stranám, kterým jej zaslala spolu s nabídkou spolupráce na utváření veřejného prostoru.

„Politika architektury ČKA 2013 definuje aktuální problémy a nabízí možná řešení v oblasti architektury a stavebnictví. Slibujeme si od ní zájem politiků a představitelů státní správy a následné zlepšení stávající situace. A to nejen v rámci probíhajících předvolebních šarvátek a slibů, ale především při realizaci potřebných nápravných opatření,“ prozrazuje Josef Panna, předseda ČKA.

Mezi hlavní cíle Politiky architektury České komory architektů 2013 patří pozvednutí kvality vystavěného prostředí (tedy urbanistické a architektonické kvality) měst a obcí ve všech regionech České republiky. Z obsahu zpracovaného materiálu je zároveň nanejvýš zřejmé, že ČKA klade velký důraz na prohloubení spolupráce mezi architekty a státní správou. Obsah tohoto zásadního materiálu je koncipován do dvanácti okruhů, které ČKA považuje za málo diskutované či přímo problematické. Dokument však na tyto aspekty nejen poukazuje, ale zároveň zakládá vhodnou půdu pro další polemiku nad opravdu klíčovými otázkami rozvoje architektury a stavebnictví. Ale ani u toho Politika architektury České komory architektů 2013 nekončí. Současně totiž nabízí i konkrétní návrhy opatření určené pro činnost státní správy.

Mezi dvanáct klíčových otázek je zahrnut požadavek na kvalitní provedení územně plánovací a projektové dokumentace. Jako řešení navrhují představitelé ČKA například výběr zpracovatele pomocí jiných kritérií, než jakým je pouze nejnižší cena, a ustavení soutěží o návrh jako základního způsobu výběru projektantů. Dokument také vychází ze současné situace, kdy na straně veřejné správy mnohdy stojí laici, kterým chybí potřebná odbornost. Dobře proškolený úředník přitom dokáže svými znalostmi a zkušenostmi veřejné finance ubránit před zbytečným plýtváním. Cílem státní správy by proto podle ČKA mělo být především posílení odbornosti, ale také kompetence státních zaměstnanců činných v oblasti architektury a stavebnictví.

Vzhledem ke kvalitě a výlučnosti architektury neopomíjí Politika architektury ani důležitou úlohou její propagace, a to nejen na domácí, ale i na zahraniční scéně. Upevňování pozice naší architektury ve světě by mělo být o to více záměrné, když si uvědomíme, že s sebou kromě reprezentativního hlediska nese i nezanedbatelný ekonomický přínos.

Další doporučení jsou směrována především na oblast legislativy výstavby s cílem celý proces realizace stavby zjednodušit a zefektivnit. K tomu by mohla pomoci i staronová úloha hlavních městských architektů. Jejich působnost v zastupitelstvech měst a obcí vidí ČKA jako vhodnou platformu pro navázání úspěšné spolupráce mezi předními odborníky z oblasti architektury či urbanismu a státem.

Celé znění textu Politika architektury České komory architektů >>
Tisková zpráva v PDF >>

 

O České komoře architektů

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

 

Kontakt pro média:

Zuzana Hošková, PR manažerka České komory architektů, e-mail: [email protected], mobil: +420 608 427 516
Simona Juračková, manažerka komunikace České komory architektů, e-mail: [email protected], tel.: +420 257 532 287, mobil: +420 702 035 234