Součástí setkání dne 1. 7. 2013 byl podpis memoranda o spolupráci v oblasti architektury, vzdělávání a výměny zkušeností.


Tisková zpráva ČKA ze dne 1. července 2013

V pondělí 1. července 2013 se v sídle České komory architektů (ČKA) v pražské Josefské ulici uskutečnilo setkání českých a čínských představitelů architektonického světa. Jeho součástí byl i podpis memoranda o spolupráci české a čínské strany v oblasti architektury, vzdělávání a výměny zkušeností.

Součástí programu, kterého se zúčastnila padesátka osob, byla série prezentací týkající se ochrany památek, systému vysokoškolského vzdělávání, studentských aktivit a projektů v České republice
a dále prezentace českých projektů realizovaných v Číně a výběr nejlepších nedávných realizací v České republice. Na oplátku čínští kolegové přivezli panelovou výstavu představující portfolia přítomných architektů a představili výseč aktuálního architektonického dění v Číně včetně prezentace koncepčních přístupů jednotlivých architektů. Mezi přednášejícími byli hlavní architekti v kancelářích, pedagogové z architektonických škol a nositelé řady ocenění za realizované stavby.

Vyvrcholením setkání byl podpis Memoranda o porozumění, které za čínskou stranu podepsal Xu Zongwei, generální sekretář Sdružení čínských architektů (Architectural Society of China), za českou pak předseda České komory architektů Josef Panna.

Návštěva čínských kolegů zorganizovaná Sdružením čínských architektů byla motivována snahou navázat vztahy v rovině přátelské spolupráce v oblasti architektury a posílit kontakty jak v oblasti odborné, tak akademické. Čínskou delegaci tvořilo 22 členů, mezi nimiž byli ředitelé architektonických kanceláří, hlavní architekti, zástupci akademické obce, specializovaných médií i developerů.

Čínští architekti strávili v Praze dva dny, vedle setkání se zástupci České komory architektů a zhruba třemi desítkami architektů si prohlédli vybrané developerské projekty a absolvovali celodenní prohlídku města zaměřenou na historickou architekturu a hlavní architektonické památky Prahy.

Návštěva čínské delegace v České republice je součástí evropské cesty; Praha se stala důležitou zastávkou mezi Budapeští a Londýnem. Česká komora architektů je přesvědčena, že se jedná o významný krok v rámci rozvoje spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou a že podpis memoranda umožní českým architektům více se podílet na dynamickém stavebním rozvoji Číny.

Tisková zpráva v PDF >>

Další info o setkání >>

 

Kontakt pro média:

Simona Juračková, manažerka komunikace České komory architektů

e-mail: [email protected], tel.: +420 257 532 287, mobil: +420 702 035 234

memorandum_Cina_0713

 

ucastnici_Cina_0713

Autor fotografií - Rostislav Zapletal