Představenstvo České komory architektů si na svém prvním zasedání po dubnové valné hromadě zvolilo jako svého předsedu opět architekta Ivana Plicku. Posty obhájili i všichni místopředsedové.


Volby do vedení Komory potvrdily nastavené směřování a snahu kontinuálně pokračovat v prioritách prosazovaných v předchozím období. Patří mezi ně servis veřejné správě a samosprávě při zadávání veřejných zakázek, prosazování architektonických soutěží a upevňování pozice městského architekta.  Velkou úlohou Komory je rovněž propagace kvalitních výsledků práce architektů prostřednictvím České ceny za architekturu, jejíž první ročník ČKA vyhlásila v lednu.

Komora dále hodlá pokračovat ve své povinnosti dané zákonem, a sice připomínkování důležitých právních předpisů. Tuto úlohu ČKA nyní usnadňuje skutečnost, že se společně s ostatními komorami stala oficiálním připomínkovým místem legislativního procesu a účastní se projednávání dotčených zákonů a předpisů na Legislativní radě vlády ČR. Vedení Komory hodlá dále v návaznosti na nový zákon o zadávání veřejných zakázek prosazovat kvalitativní kritéria při výběru zpracovatele projektu.

Architekt Ivan Plicka (1958) je členem představenstva ČKA od dubna 2014. Od května 2014 působí v pozici předsedy ČKA. Již dříve byl však členem Pracovní skupiny ČKA pro urbanismus. Současně je předsedou Pracovní skupiny ČKA pro standardy a honoráře, která aktuálně pracuje na Manuálu veřejných zakázek, jehož objednavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Součástí manuálu bude i Program pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností, který ČKA a ČKAIT představily v červnu loňského roku, a který se setkal s velkým zájmem měst a obcí. Ivan Plicka je rovněž předsedou Grémia České ceny za architekturu, jež má v gesci dramaturgii tohoto oborového ocenění. Zároveň je členem redakční rady Bulletinu ČKA. Architekt Plicka současně na Fakultě architektury ČVUT v Praze vede ateliér na Ústavu urbanismu. Kromě práce se studenty se věnuje soukromé architektonické praxi.

Kompletní složení orgánů ČKA

Zvoleni byli rovněž místopředsedové České komory architektů. Posty místopředsedů obhájili všichni tři – Pavel Hnilička, Jaroslav Šafer a Pavel Martinek.

V uplynulých dnech zároveň proběhly volby do dalších dvou orgánů Komory – dozorčí rady
a Stavovského soudu. Pozici předsedy dozorčí rady obhájil Pavel Rada, 1. místopředsedou se stal Miroslav Holubec, 2. místopředsedou Martin Rusina. Předsedou Stavovského soudu byl David Mateásko a místopředsedou Václav Šebek.

Představenstvo ČKA

-      Předseda: Ivan Plicka

-      1. místopředseda: Pavel Hnilička, 2. místopředsedové: Jaroslav Šafer a Pavel Martinek

-      V představenstvu dále působí: David Hlouch, Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Petr Velička, Klára Salzmann, Michal Volf, Milan Svoboda a Jaroslav Šafer.

Dozorčí rada ČKA

-      Předseda: Pavel Rada

-      1. místopředseda: Miroslav Holubec, 2. místopředseda: Martin Rusina

V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Lucie Chytilová, Miroslav Kopecký, David Mikulášek, Josef Patrný a Václav Zůna.

Stavovský soud ČKA

-      Předseda: David Mateásko

-      Místopředseda: Václav Šebek

Ve Stavovském soudu dále působí: Karel Doležel, Petr Krejčí, Marek Janatka, Luděk Jasiok, Milan Nytra, Tomáš Vích a Josef Vrana.

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE
Zuzana Hošková, tisková mluvčí ČKA, [email protected], +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA
Na novém portálu www.cka.cz a na Facebooku.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci PRO MÉDIA.