V pátek 12. května 2017 Nadace Miese van der Roheho v Barceloně oznámila vítěze Ceny EU za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award 2017.


Hlavní cenu získal projekt kolektivního bydlení DEFLAT KLEIBURG v Amsterdamu od studií NL Architects a XVW architectuur. Cenu pro začínající architekty získal bruselský ateliér MSA/V+ za projekt bydlení NAVEZ v Bruselu. Jedná se o triumf současné nizozemské architektury a jednoznačné vyzdvižení tématu kolektivního a cenově dostupného bydlení do popředí. V historii přehlídky Evropské unie je to také poprvé, kdy se vítězem nestala novostavba, ale obnova stávajícího objektu. Ceny budou slavnostně předány na ceremoniálu v Barceloně 26. května 2017.

Vítězný projekt mezinárodní porotu nadchl svým inovativním přístupem k renovaci jednoho z největších bytových objektů v Nizozemsku s názvem Kleiburg. Architekti z amsterodamského studia NL přitom nejsou v Mies Rohe Award žádným nováčkem, v roce 2005 získali Cenu pro začínající architekty za BasketBar v Utrechtu. Poměrně zajímavý je také příběh oceněného bytového komplexu, který byl společenstvím DeFlat zachráněn před demolicí doslova za pět minut dvanáct. Došlo k přeměně v tzv. „Klusflat“, což je způsob bydlení, kdy si nájemci renovují či upravují své bytové jednotky sami. Projekt se tak stává společným úsilím mnoha lidí, což porota jednoznačně vyzdvihla, současně s tím, že se jedná o nanejvýš aktuální téma cenově dostupného bydlení. Předseda poroty Stephen Bates, historik architektury z Velké Británie, podotkl:

„DeFlatKleiburg přímo reaguje na současné řešení krize ohledně bydlení v evropských městech, kdy je až příliš často jedinou snahou rok od roku budovat více domácností, zatímco hlubší otázky zůstávají nezodpovězeny – např. jaký typ bydlení by měl být vybudován. Kleiburg nám napomáhá představit si tento nový druh architektonického projektu, který odpovídá změnám v našem životním stylu a vykročuje směrem k domácnosti 21. století. Revitalizace stávající zástavby a mnohdy i její radikální transformace je přitom stejně důležitá jako experimentování s novým tvaroslovím a dosud nevyzkoušenými technologiemi či materiály.“

Cenu pro začínající architekty získal ateliér MSA / V + za projekt NAVEZ – pět bytových jednotek umístěných na severní straně při vstupu do Bruselu. Jedná se o veřejnou investici, jež ukazuje novátorský přístup k péči o příměstské oblasti a současně nabízí příkladné byty pro velké rodiny. Porota ocenila vysokou kvalitu jednotlivých bytů, z nichž každý je naprosto jedinečný, a současně všechny nabízí benefity v podobě přirozeného světla ze všech směrů, působivé výhledy a dynamické prostorové zážitky jak ve společných, tak v soukromých prostorech. Porota také vyzdvihla, že architekti pečlivě pracovali s integrací budovy do okolí a současně jí ponechali natolik výrazný charakter, že se stala orientačním bodem celé oblasti.

O Mies van der Rohe Award

Vítězové Mies van der Rohe Award 2017 – Evropské ceny za současnou architekturu byli vybráni z celkového počtu 355 nominací z členských států EU. Mezinárodní odborná porota v lednu 2017 vybrala čtyřicítku nejlepších evropských staveb. Z tohoto užšího okruhu v únoru 2017 porota vybrala pět finalistů soutěže. V rámci jednotlivých členských států mají velkou váhu také jednotlivé nominace, které provádí profesní organizace, odborné instituce a vybraní experti. Za Českou republiku do této soutěžní přehlídky letos své nominace zaslali Česká komora architektů, Osamu Okamura a Jana Tichá. O českých nominacích jsme informovali ZDE.

Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská unie a Nadace Miese van der Roheho v Barceloně od roku 1988. Cílem soutěže je vyzdvihnout přínos evropských architektů, sledovat, jak uplatňují nové koncepty a technologie v praxi, a porovnat kvalitu architektury v jednotlivých evropských státech. V porotě pro rok 2017 usedli architekti, historici architektury a kurátoři Stephen Bates (Velká Británie, předseda), Gonçalo Byrne (Portugalsko), Peter Cachola Schmal (Německo), Pelin Derviş (Turecko), Dominique Jakob (Francie), Juulia Kauste (Finsko) a Małgorzata Omilanowska (Polsko).

Fotografie k oceněným stavbám a další tiskové podklady, včetně videí zachycující dvě nejvýše hodnocené stavby, naleznete zde:https://www.dropbox.com/sh/8mos3vk71o78pl8/AADY_5J2UMUy3xEPGl1nginIa?dl=0

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

KONTAKT PRO MÉDIA
Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected], mobil: +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA
Na portálu www.cka.cz a na Facebooku.
Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci Pro média.