V pátek 24. května 2013 zemřel architekt, dlouholetý místopředseda Stavovského soudu České komory architektů.


kozel_foto

Ing. arch. Jan Kozel (* 2. 11. 1940) po absolvování Stavební fakulty ČVUT v Praze v roce 1963 působil v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb (PUDIS Praha), od roku 1967 pracoval spolu s Ing. arch. Karlem Koutským v Ateliéru Epsilon (Projektovém ústavu výstavby hlavního města Prahy – AA5), a to až do roku 1991, kdy se oba rozhodli osamostatnit a založit si své vlastní ateliéry.

V letech 1992–1997 byl Ing. arch. Jan Kozel předsedou Obce architektů. Od roku 2001 až do své smrti působil ve Stavovském soudu České komory architektů střídavě jako jeho člen i jako jeho předseda nebo místopředseda. Dle svých vlastních slov chápal práci v  České komoře architektů jako splátku své profesi a samozřejmou službu svým kolegům.

Široké veřejnosti je Ing. arch. Jan Kozel znám jako autor a spoluautor českých zastupitelských úřadů, administrativních budov i dalších objektů. Z realizovaných staveb jmenujme alespoň  některé: České zastupitelské úřady v Santiago de Chile, Dillí či Bangladéši, SOS vesnička Doubí u Karlových Varů, Telekomunikační objekt v Českých Budějovicích, Poliklinika v Praze Bohnicích, Zimní stadion v Holešovicích, Česká spořitelna v Písku a SPŠ stavební v Praze 4.

Ing. arch. Jan Kozel získal mnoho významných ocenění, mezi jinými Čestné uznání Ministerstva kultury (EXPO 67 Montreal), Čestné uznání Ministerstva spojů (Telekomunikační objekt v Českých Budějovicích, 1975), Čestné uznání 5. pražského quadriennale (Laterna magika Praha, 1983), v minulém roce pak Ocenění za celoživotní dílo Grand Prix architektů 2012.

S architektem Janem Kozlem je možné se naposledy rozloučit v pátek 31. května 2013 ve 12 hodin ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria v Praze 10.