16.01.2013

Vyhlášení výsledků soutěže na vizuální identitu ČKA

Česká komora architektů (ČKA) uzavřela veřejnou soutěž na novou vizuální identitu a vyhlašuje nyní její výsledky.

07.01.2013

Vypsáno bylo nejvíc architektonických soutěží v historii

Nejvíc vypsaných architektonických soutěží v historii České republiky, úzká spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj, práce na přípravě legislativních předpisů, podpora vzniku kvalitní architektury a zlepšení komunikace Komory dovnitř i navenek, to jsou hlavní body, kterých se České komoře architektů v roce 2012 podařilo dosáhnout a na které se zaměří i v příštím roce.

15.11.2012

Bezpečná cena projektu

ČKA dlouhodobě kritizuje zadávání zakázek na projekty, jejichž hlavním kritériem posuzování je nejnižší nabídková cena. Ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) se proto snaží prosadit termín „bezpečná cena“.

12.11.2012

Architekti brněnského Auparku byli odsouzeni za porušení profesní etiky

Představenstvo České komory architektů (ČKA) potvrdilo rozsudek Stavovského soudu ČKA a odsoudilo autorizované architekty Jaroslava Dokoupila a Radoslava Kobzu z brněnského ateliéru ArchDesign za neetické chování a nepředcházení vzniku střetu zájmů ve vztahu k laické i odborné veřejnosti. Architekti totiž pracovali v obdobné záležitosti pro dva klienty s rozdílnými zájmy. Rozsudek nabyl v těchto dnech právní moci.

26.10.2012

Viktor Rudiš získal stříbrnou pamětní medaili Senátu

V předvečer Dne české státnosti 27. září 2012 udělil předseda Senátu PČR Milan Štěch v Hlavním sále Valdštejnského paláce stříbrné pamětní medaile Senátu PČR. Mezi oceněnými byl vyznamenán také architekt Viktor Rudiš.

25.10.2012

Emil Přikryl dostal Cenu Ministerstva kultury za architekturu

V Národním divadle v Praze proběhlo 24. října 2012 slavnostní předání Státní ceny za literaturu, Státní ceny za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Laureátem Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury se stal profesor Emil Přikryl.

15.10.2012

ČKA doporučila čestné členství Ladislava Lábuse v Americkém institutu architektů

Na žádost Amerického institutu architektů (AIA) zaslala Česká komora architektů doporučení k nominaci Ladislava Lábuse na získání čestného členství v této prestižní profesní organizaci. Zda se architekt stane čestným členem AIA závisí právě na zaslaných referencích odborníků a institucí, na základě nichž rozhoduje odborná porota. Za Českou republiku doporučení sestavila ČKA a architekt Josef Pleskot.

11.10.2012

Česká komora architektů podpořila Cenu Petra Parléře

Česká komora architektů (ČKA) si velmi váží aktivit Společnosti Petra Parléře, které směřují ke kultivaci měst a obcí. Oceňuje úsilí Společnosti dostávat kvalitní architekturu a diskusi o prostředí a veřejném prostoru i k těm zadavatelům, kteří by k takovému kroku možná sami těžko hledali cestu. I přes neúplný soulad soutěžních podmínek se Soutěžním řádem ČKA se Komora rozhodla prohlásit také letošní 10. ročník soutěže za regulérní.

10.10.2012

Česká architektura nominovaná na Cenu Miese van der Rohe 2013

Česká komora architektů (ČKA) a dva vybraní experti se stejně jako v předchozích letech podíleli na nominaci nejlepších současných českých staveb do prestižní mezinárodní přehlídky realizací Mies van der Rohe Award 2013. Komora doporučila na udělení této jedinečné Ceny Evropské unie za současnou architekturu čtyři česká architektonická díla, Igor Kovačević tři stavby a Osamu Okamura pět.

05.10.2012

ČKA potvrdila regulérnost soutěže na Štvanici

Pražský magistrát se rozhodl po nevhodném výběrovém řízení vypsaném počátkem roku zorganizovat veřejnou architektonickou soutěž na řešení území ostrova Štvanice v Praze. Soutěžní podmínky schválila v září Rada hlavního města, za regulérní je prohlásila také Česká komora architektů (ČKA) a 5. října byla soutěž vyhlášena. Praha hodlá do revitalizace ostrova investovat 0,5 miliardy Kč.