25.05.2012

Zemřel architekt Jan Štípek

Ve čtvrtek 24. května 2012 v ranních hodinách zemřel architekt a vysokoškolský pedagog Doc. Ing. arch. Jan Štípek (*12. 8. 1941). Významnou měrou se v roce 1992 zasloužil o vznik České komory architektů, byl jejím prvním předsedou a v této pozici působil s přestávkami 10 let. V učebnicích české architektury najdeme jeho administrativní budovu Průmstavu (dnes Qubix) z roku 1976 ve Štětkově ulici v Praze 4, jejíž rekonstrukce byla v letošním roce dokončena.

23.05.2012

Obchodní dům v České Lípě se zatím na seznam památek nedostal

Česká komora architektů (ČKA) podala loni v květnu na Ministerstvo kultury ČR podnět k prohlášení obchodního střediska Banco (dříve Uran) v České Lípě kulturní památkou. Po téměř roce ministerstvo zaslalo odmítavé stanovisko. Představenstvo ČKA se nyní rozhodlo proti závěru MK ČR protestovat. V současné době se diskutuje nejefektivnější forma postupu.

17.05.2012

Dementi / K územní studii Aupark Brno

Česká komora architektů se ohrazuje proti vyjádření médií, která nesprávně uvádějí důvody vedení disciplinárního řízení se dvěma autorizovanými architekty, kteří se podíleli na studii brněnského nákupního centra Aupark.

17.05.2012

Předsedou ČKA zvolen Josef Panna

Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém zasedání 15. 5. 2012 zvolilo nového předsedu této profesní organizace, kterým se stal architekt Josef Panna. Na Valné hromadě České komory architektů byli 21. dubna 2012 zvoleni noví členové všech samosprávních orgánů ČKA. Z nich jsou v těchto dnech voleni předsedové a místopředsedové představenstva ČKA, dozorčí rady ČKA a Stavovského soudu ČKA.

23.04.2012

Z valné hromady České komory architektů

V Brně se konala v sobotu 21. dubna 2012 valná hromada České komory architektů (ČKA), na níž se sešlo více než 300 jejích členů. Kromě aktuálních problémů profese byl předmětem diskuse především návrh nové koncepce komunikační strategie ČKA, zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, mimořádné členství a příprava nové soutěžní přehlídky realizovaných staveb. Rovněž proběhly volby do orgánů ČKA.

12.04.2012

Architekti dostali medaile ČKAIT

Na slavnostním setkání příznivců České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT) byly dne 16. března 2012 v Konferenčním centru City Tower v Praze uděleny pamětní medaile.

23.03.2012

Pražský magistrát přislíbil soutěž na řešení ostrova Štvanice

Česká komora architektů (ČKA) vyzvala v polovině února Magistrát hl. města Prahy, aby usiloval o odbornou diskusi nad využitím ostrova Štvanice i revitalizací okolí Vltavy. Zároveň Komora upozornila na možnost hledání nejlepšího řešení významného městského území formou architektonické soutěže. Dnes ČKA obdržela vstřícné vyjádření od radní hl. města Prahy Aleksandry Udženiji, která plánuje s Komorou v této věci spolupracovat.

23.03.2012

Znovu k boření haly ve Frýdku-Místku

V médiích byl prezentován prostřednictvím náměstka primátora města Frýdku-Místku Mgr. Michala Pobuckého názor České komory architektů na záměr demolice víceúčelové haly v tomto městě. S interpretací, která se pokusila znevážit stanovisko České komory architektů, nemůžeme souhlasit.

20.03.2012

Ke kauze Aupark Brno

V pátek 9. března 2012 proběhlo jednání Stavovského soudu ČKA ve věci disciplinárního řízení s autorizovanými architekty Jaroslavem Dokoupilem a Radoslavem Kobzou, ve kterém byla posuzována jejich činnost při zpracování územní studie "Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno".

01.03.2012

Zvažte demolici sportovní haly ve Frýdku-Místku

Česká komora architektů (ČKA) doporučila Magistrátu města Frýdku-Místku znovu zvážit záměr demolice víceúčelové sportovní haly. Stavba se řadí mezi nejvýznamnější sportovní stavby v regionu a je důležitým symbolem města. Její nahrazení multifunkčním centrem pravděpodobně nebude adekvátní náhradou za ztrátu kvalitní architektury.