20.02.2012

Využití ostrova Štvanice i revitalizace okolí Vltavy si zaslouží odbornou diskusi

Česká komora architektů (ČKA) zahájila jednání s Magistrátem hl. města Prahy o způsobech výběrových řízení, která se dotýkají revitalizace celého nábřeží Vltavy, náplavek a ostrovů. Jelikož jde o rozsáhlá a cenná území, doporučuje Komora magistrátu, aby včas zapojil do diskuse o takto závažném tématu odbornou veřejnost a usiloval o co nejkvalitnější řešení jednotlivých lokalit. Za nejvhodnější postup považuje ČKA ideové architektonické soutěže.

16.01.2012

K předražení Justičního paláce v Brně nemuselo dojít

Za nesprávné fakturování a tedy špatné nakládání se státními penězi při výstavbě brněnského justičního paláce vyměřil 10. ledna 2012 finanční úřad Krajskému soudu v Brně pokutu ve výši 1,936 miliard Kč. Tato skutečnost bývá zlehčována jako formální pochybení. Problematickou investicí se ale při tom dávno před tím zabýval antimonopolní úřad, národní kontrolní úřad, soudy i policie.

10.01.2012

Na Novomlýnskou bránu architektonická soutěž neproběhla

V souvislosti se zvýšenou veřejnou pozorností věnovanou zástavbě na nároží ulic Revoluční a Lannova v předprostoru Štefánikova mostu v Praze 1, považuje Česká komora architektů (ČKA) za nezbytné zveřejnit toto prohlášení.

25.11.2011

Zemřel Karel Hubáček

Po dlouhé nemoci zemřel 23. listopadu 2011 Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c., který patřil mezi mimořádné osobnosti české architektury 20. století.

15.11.2011

Poctu ČKA 2011 dostane in memoriam Karel Prager

Česká komora architektů (ČKA) se rozhodla udělit Poctu ČKA 2011 in memoriam architektovi Karlu Pragerovi (1923-2001). Slavnostní ceremoniál proběhne na jaře příštího roku.

10.11.2011

Zboří se nádražní hala v Havířově?

Česká komora architektů (ČKA) doporučila vedení Českých drah, a.s. (ČD), i Magistrátu města Havířova znovu zvážit, zda je nutné demolovat stávající architektonicky cennou odbavovací halu havířovského nádraží. Současně ČKA doporučila v případě zadávání veřejných zakázek postupovat formou architektonické soutěže, která přináší nejvhodnější řešení daného úkolu. Tento postup však České dráhy ani město Havířov bohužel nevyužívají.

09.11.2011

Architekti kritizují přeregulovanost územních plánů

V územních plánech měst a obcí se stále častěji objevují regulace, které do tohoto typu dokumentace nepatří a následně omezují výstavbu domů i ostatních staveb.

02.11.2011

Na doporučení ČKA byla zrušena výzva k řešení vstupních prostor Národní galerie

Počátkem října 2011 zveřejnila Národní galerie v Praze výzvu k předložení ideových návrhů na nové řešení návštěvnických vstupních prostor a úpravy předpolí Veletržního paláce v Praze. Výběrové řízení nebylo dle zjištění České komory architektů vypsáno v souladu s platnou legislativou a řády České komory architektů.

20.09.2011

Chybný postup při zadání zakázky na prostory bývalého cukrovaru v Břeclavi

I Břeclav se bohužel připojila k řadě měst a obcí, která podceňují zpracování projektové dokumentace na své významné stavby. Město vypsalo výběrové řízení na studii řešení bývalého cukrovaru, aniž by si uvědomilo, že se ho nemohou zúčastnit žádní architekti ani stavební inženýři. Projektanti by totiž svou účastí v soutěži porušili základní pravidla stanovená profesními řády České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

19.09.2011

Soutěž na vybudování univerzitního kampusu na Albertově - příkladné chování Univerzity Karlovy

V polovině roku 2006 začal pracovat tým Univerzity Karlovy v Praze na přípravě výstavby center excelence přírodních a lékařských věd v prostoru minikampusu Albertov. Do projektu jsou zapojeny tři fakulty – Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální a 1. lékařská fakulta. Jednání jejich zástupců, za podpory rektorátu, vyústila v dubnu roku 2008 ve zpracování zátěžové studie, která řeší dobudování univerzitního centra na Albertově výstavbou dvou objektů – Biocentra a Globcentra, v nichž vznikne centrum pro biologický, biomedicínský a biochemický výzkum a centrum studia globálních změn. Tato společná vědecko-pedagogická centra tří významných fakult budou představovat seskupení přírodovědných disciplín s mimořádným potenciálem v oblasti badatelského výzkumu i transferu poznatků do aplikační a výukové oblasti.