22.07.2011

Architekti očekávají soutěž na expozice Národního muzea

Historická budova Národního muzea byla 7. července 2011 uzavřena a započala její rekonstrukce, která potrvá do června 2015. Kromě obnovy stavby budou také řešeny stálé expozice, jejichž investiční náklady by se měly pohybovat v řádech stovek milionů Kč. Vedení muzea připravuje na rok 2012 výběrové řízení na jejich řešení. Česká komora architektů (ČKA) doporučuje využít pro tento účel architektonickou soutěž.

02.06.2011

Senát Parlamentu České republiky navrhuje schválit Politiku architektury ČR

Na včerejší schůzce Senátu bylo ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice vydáno usnesení, v němž se výbor rozhodl podpořit přijetí dokumentu Politika architektury ČR – Národní program stavební kultury, a doporučil vládě jeho schválení. Dokument předložila Senátu i příslušným ministerstvům Česká komora architektů.

31.05.2011

ČKA zaslala návrh na prohlášení obchodního domu Uran v České Lípě kulturní památkou

Česká komora architektů zaslala včera na Ministerstvo kultury ČR návrh na prohlášení obchodního střediska Uran (nyní Banco) v České Lípě kulturní památkou. Svou žádost podložila odborným posudkem zpracovaným teoretikem architektury prof. Rostislavem Šváchou. Jedině zapsání stavby na seznam nemovitého kulturního dědictví by mohlo zabránit plánované demolici.

13.05.2011

Architekt Viktor Rudiš převzal Poctu ČKA 2010

Architektu Viktoru Rudišovi byla včera na slavnostním aktu v budově rektorátu Vysokého učení technického v Brně předána Pocta České komory architektů 2010. Získal ji za přínos české architektuře, architektonickou tvorbu, která nezakolísala, a za své morální postoje. Při této příležitosti byla rovněž pokřtěna publikace Viktor Rudiš – Ósaka.

09.05.2011

Vzniká Česká cena za architekturu

Předseda ČKA Jan Vrana a výkonný ředitel ČT2 Jan Mrzena podepsali dne 4.5.2011 Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci. Tisková zpráva.

04.05.2011

Pocta ČKA 2010 - Viktor Rudiš

Česká moderní architektura nemá mnoho žijících tvůrců, kteří by si za své morální postoje, pedagogickou činnost a hodnotné dílo zasloužili takové ocenění jako brněnský architekt Viktor Rudiš, jemuž se porota rozhodla propůjčit Poctu České komory architektů za rok 2010.

04.05.2011

Předsedou České komory architektů znovu zvolen Jan Vrana

Na Valné hromadě České komory architektů (ČKA) v Praze byli 16. dubna 2011 zvoleni noví členové orgánů ČKA. V uplynulých dvou týdnech proběhly volby předsedů a místopředsedů. Do funkce předsedy ČKA byl znovu zvolen Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana.

21.04.2011

Mies van der Rohe Award 2011 získal David Chipperfield

Nadace Mies van der Rohe se sídlem v Barceloně a Evropská komise vyhlásily 11. dubna 2011 výsledky prestižní soutěžní přehlídky Mies van der Rohe Award 2011. Soutěž představuje nejlepší realizovaná architektonická díla v Evropské unii za uplynulé dva roky. V letošním roce získal nejvyšší ocenění projekt rekonstrukce berlínského Nového muzea od britského architekta Davida Chipperfielda. Ani jedna z deseti českých staveb nominovaných na cenu se do finále neprobojovala.

19.04.2011

Mimořádně rušná Valná hromada České komory architektů 2011

V sobotu 16. dubna 2011 se uskutečnilo v Praze zasedání valné hromady České komory architektů (ČKA), kterého se zúčastnil rekordní počet členů této organizace – téměř 360 osob. U zasedání v posledních letech bylo vždy registrováno přibližně o 200 architektů méně. Příčinou vyšší účasti byla jednoznačně nespokojenost se stavem ve společnosti, investiční výstavbě ale zejména ve veřejných zakázkách a hospodaření s veřejnými financemi obecně.

12.04.2011

K pročištění veřejných zakázek nedojde

Česká komora architektů se cítí zavázána informovat veřejnost o marných očekáváních na zlom ve veřejných zakázkách.