20.01.2016

Česká komora architektů vyhlásila 1. ročník České ceny za architekturu

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila 1. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat do poloviny dubna 2016. Vítězové přehlídky kvalitních architektonických realizací budou představeni na slavnostním galavečeru na konci letošního roku.

12.01.2016

Česká komora architektů podporuje snahu o prohlášení Libeňského mostu kulturní památkou

V souvislosti s aktuálním děním kolem Libeňského mostu a zejména jeho setrvávajícímu ohrožení, chce ČKA znovu upozornit na výlučnost této dopravní stavby.

04.01.2016

Architekti a stavebníci musí mít možnost bezplatného přístupu k normám

V květnu 2015 Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně rozhodl, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) musí zdarma zpřístupnit závazné technické normy. To by se však s připravovanou novelou tohoto zákona podle návrhu Sněmovního hospodářského výboru mělo změnit.

01.12.2015

Pocta České komory architektů 2014: Věra Machoninová

V letošním roce se porota Pocty České komory architektů rozhodla jednomyslně udělit cenu architektce v minulosti mnohanásobně na tuto poctu nominované: Věře Machoninové.

21.10.2015

Co přináší novela stavebního zákona z pohledu architektů?

Chystaná novela měla za účel zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože procesy jsou v naší zemi ve srovnání se sousedy jedny z nejpomalejších. Předložený návrh novely však podle našeho názoru viditelné urychlení ani zjednodušení nepřinese.

19.10.2015

16. ročník Přehlídky diplomových prací zná své vítěze

Ze srovnání absolventských prací vyšli nejlépe mladí architekti z FA ČVUT v Praze.

28.07.2015

ČKA podporuje zachování Libeňského mostu

Česká komora architektů s velkým znepokojením sleduje aktuální vývoj událostí kolem Libeňského mostu a vyjadřuje podporu Městské části Praha 7 v její snaze o zachování této důležité dopravní stavby.

23.06.2015

Zvrat na stavebním trhu: normy konečně bezplatně

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zřejmě bude muset zdarma zpřístupnit závazné technické normy.

23.06.2015

Architekti na jedné lodi 2015

Tisková konference (Ochrana spotřebitele) a neformální večer na (A)VOID FLOATING GALLERY.

16.06.2015

Ochrana spotřebitele

ČKA a ČKAIT představují Program pro stanovení hodnoty projektových prací.