Soutěžní přehlídka studentských prací za zimní semestr 2020 a letní semestr 2021.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2021

Vyhlašovatel

Fakulta architektury ČVUT