Předmětem soutěže bude návrh architektonického a konstrukčního řešení objektu pro moderní vzdělávání Muzea Říčany v území pod památkovou ochranou - v areálu zříceniny hradu v Říčanech. Stávající objekt čp 119 (par.č. 144), který je předmětem soutěže, je v památkovém zájmu. Muzeum bude obsahovat vzdělávací prostory, sociální zázemí a umožní návštěvníkům malé občerstvení. S ohledem na plánovanou vzdělávací náplň muzea, se předpokládá maximální prostorové a provozní propojení se sousedním geoparkem umístěným na pozemku 1. Základní školy a s veřejně přístupnou hradní zahradou, ale s možností provozního oddělení jednotlivých částí.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2021

Vyhlašovatel

Město Říčany

Další připravované soutěže