Předmětem připravované jednokolové architektonické soutěže o návrh bude návrh architektonického řešení včetně interiéru základní školy Rohan, Praha 8 o velikosti 3×9 tříd, včetně příslušného zázemí a vybavení dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tedy zejména specializovaných učeben, tělocvičen a sportovišť, učitelských bytů, kuchyně a jídelny a další navazující infrastruktury a ploch včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury v lokalitě Rohanské nábřeží, Praha 8; celkem cca 9.500 m2 hrubé podlahové plochy.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 11. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 8