Předmětem soutěže je architektonické řešení podoby nové stanice pražského metra Depo Zličín na prodloužené trase B za výjezdem z tunelu ze současné koncové stanice Zličín. Stanice bude povrchová, jednokolejná s bočním nástupištěm a bude umístěna při severním okraji kolejiště depa metra Zličín, které se nachází v těsné blízkosti dopravního uzlu křížení Pražského okruhu a Rozvadovské spojky.

Další požadovanou částí soutěžního návrhu bude také výhledové řešení rozšíření stanice v souvislosti s možným budoucím prodloužením trasy B v rámci urbanistického rozvoje Prahy. Rozšíření stanice bude probíhat směrem na jih přidáním dalšího nástupiště.

Stanice má umožnit co nejkratší přístup na trasu metra směrem do centra města z nově budovaného objektu s hromadnými garážemi P+R u ulice Na Radosti s kapacitou přibližně 500 parkovacích stání.

Součástí návrhu bude řešení objektu stanice, přilehlého veřejného prostranství v okolí stanice včetně souvisejících pozemních komunikací i sadových úprav, návaznosti na nově budovaný objekt garáží a řešení možného rozšíření stanice.

Dvoufázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2021

Vyhlašovatel

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7