Předmětem soutěže bude návrh urbanisticko-krajinářského řešení parku Černovická pískovna, který vznikne rozsáhlou transformací současného těžebního prostoru a přiléhajících území v jihozápadní části města. Záměrem je vznik nového moderního parku celoměstského významu, který kromě svého rekreačního a relaxačního využití zajistí podmínky pro existenci a další rozvoj místního přírodního bohatství.
Účelem soutěže je nalézt a ocenit optimální řešení transformace území dotčené mnoha protichůdnými zájmy, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a umožní následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací (zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, autorský dozor, dohled nad jejich prováděním a uvedením stavby do užívání).

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno