Předmětem soutěže bude zpracování návrhu nové Sportovní haly, která bude soužit především pro míčové hry. Nová sportovní hala musí umožnit konání soutěžních utkání i tréninkových procesů.

Předpokládá se plnohodnotné využití v době školní výuky i ve večerních hodinách jak veřejností, tak místními sportovními oddíly.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 200 mil. Kč bez DPH (bez přípojek inženýrských sítí a vybavení interiéru). Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2021

Vyhlašovatel

Město Žatec

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec