Předmětem soutěže je návrh rozšíření kapacity prvního stupně základní školy a také rozšíření kapacity mateřské školy v obci Staříč, případně výstavba nové mateřské školy. Součástí návrhu je rovněž výstavba nové tělocvičny určené MŠ i ZŠ a veřejnosti.

Cílem soutěže je pro obec Staříč najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 130 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

 


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 01. 2021

Vyhlašovatel

Obec Staříč

Chlebovická 201, 739 43 Staříč