Předmětem soutěže o návrh bude zpracování urbanisticko - architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi. A rozhodnutí o začlenění návrhu do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující územní studie a projektové dokumentace.

Užší dvoufázová urbanisticko - architektonická projektová soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Další připravované soutěže