Předmětem soutěže je zpracování architektonického řešení polyfunkčního bytového domu s aktivním parterem pro potřeby nájemního bydlení hl. m. Prahy. Stavební pozemek je v proluce blokové zástavby na nároží ulic Vršovická a Petrohradská a součástí návrhu je řešení veřejných prostranství a krajinářských úprav navazujících na stavbu a břeh Botiče.

Předpokládané investiční náklady na stavební činnost byly stanoveny na 620.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 45.000.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

02. 06. 2022

Vyhlašovatel

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

U radnice 10/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák / CBArchitektura

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

CBArchitektura
Tel: 732 418 591 E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 10. 10. 2022

Datum vyhlášení soutěže

02. 06. 2022

Datum podání žádostí o účast

12:00 28. 06. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Michaela Kloudová, projektový manažer, Pražská Developerská společnost
Petr Zeman, zastupitel, Hl. m. Praha
Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta městské části Praha 10

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Petr Hlaváček
Ing. Rastislav Tomaščík, MBARE, projektový manažer, Pražská Developerská společnost
Ing. arch. Jiří Zákostelný, vedoucí odboru Kancelář hlavního architekta, městská část Praha 10

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže