Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby komunitního domu s byty pro seniory na území města Krásno v Karlovarském kraji. Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo st. 600 v katastrálním území Krásno nad Teplou. Jde o stavbu a zpevněnou plochu stávajícího objektu prodejny potravin, který patří obci a bude odstraněn. Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 30.000.000,- Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci. Součástí investičních nákladů není demolice stávající stavby.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

07. 07. 2021

Vyhlašovatel

Město Krásno

Radniční 1, Krásno 357 47
Zástupce zadavatele: Josef Havel, starosta města
Tel.: +420 352 698 222 E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Tel.: +420 732 418 591
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 10. 09. 2021

Datum vyhlášení soutěže

07. 07. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

23. 06. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Josef Havel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Martin Pribol
Petr Zahrádka
Erich Kříž
Petr Ott

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže