Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení stavby ITC Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou a navazující technické a dopravní infrastruktury.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

28. 05. 2021

Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Organizátor

Refuel, s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Botanická 16, 612 00 Brno
+420 736 605 107, [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

350 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:30 24. 09. 2021

Datum vyhlášení soutěže

26. 05. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

24. 05. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Pavel Jerie, pracovník památkové péče, NPÚ
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
P. Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský, farář

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

MUDr. Romana Bělohlávková, místostarostka
Petr Matějka, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Mgr. Zdeněk Navrátil, radní
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka
Ing. Aleš Taufar, Biskupství brněnské
Mgr. Adam Joura, Odbor strategického rozvojea investic

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže