Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství území Jiráskova náměstí v Kolíně a navazujících prostor ve vymezeném rozsahu, ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho lepší fungování.

Soutěžní návrh bude sloužit jako podklad / vize postupné přeměny Jiráskova náměstí. Město Kolín, vědomo si důležitosti tohoto veřejného prostoru, bude na základě výsledků architektonické soutěže hledat cestu postupné realizace revitalizace v etapách. Za tím účelem bude vítězi soutěže zadána architektonicko – urbanistická studie na řešení revitalizace okolí kostela sv. Víta.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

22. 02. 2021

Vyhlašovatel

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zástupce zadavatele: Mgr. Michael Kašpar, starosta
Tel.: 321 748 111
E-mail: [email protected]

Organizátor

Město Kolín, Odbor investic a územního plánování

Sekretář soutěže

Václav Horák

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Tel.: 321 728 347
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

420 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 03. 05. 2021

Datum vyhlášení soutěže

22. 02. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 11. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. MgA. David Mateásko
Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
por. Ing. Tomáš Barták – komunikační inženýr Dopravního inspektorátu PČR Kolín;
Ing. Jarmila Hrůzová – zahradní architektka města Kolín.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže