Předmětem soutěže  je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce části administrativní budovy, strojovny a rozvodny v areálu bývalé textilní továrny Perla 01 v Ústí nad Orlicí za účelem realizace „Kulturně kreativního centra GALERIE PERLOU – galerie současného umění s odkazem na textilní historii města“. Součástí řešení bude výstavní galerie, edukační prostor, kabinet textilu, kancelářské prostory, možné komerční využití a nezbytné sociální a technické zázemí.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

19. 04. 2022

Vyhlašovatel

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Organizátor

RTS, a.s.

Sekretář soutěže

Ing. Boris Vrbka

RTS a.s.
Lazaretní 13, 615 00 Brno
Kontaktní údaje: e-mail: [email protected] / tel. číslo: +420 731 628 913

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

650 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 30. 09. 2022

Datum vyhlášení soutěže

19. 04. 2022

Datum podání žádostí o účast

12:00 20. 05. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 03. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Petr HÁJEK, starosta města
Jiří PRECLÍK, místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Petra Coufal Skalická
Mgr. Jan POKORNÝ, radní města

Náhradníci poroty - nezávislí

PŘIZVANÍ ODBORNÍCI:
• PhDr. Radim URBÁNEK ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí
• Mgr. Marek POKORNÝ ředitel Městské galerie PLATO Ostrava
• Mgr. Ondřej ŠKARKA jednatel společnosti ART LINES s.r.o. Praha
Porota může v průběhu soutěže požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže