Předmětem soutěže je zpracování návrhu objektů a stanic nové lanové dráhy spojující pražské čtvrti Podbaba, Troja a Bohnice: objekty stanic (3 objekty) a podpěry (5 objektů). Účelem je získat nejvhodnější architektonické řešení stavby s přihlédnutím k její významné roli nejen na území hl. města Prahy, ale rovněž i v kontextu celé České republiky.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/lan.Předpokládaný termín vyhlášení

06. 05. 2022

Vyhlašovatel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

E–mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

4 500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 22. 07. 2022

Datum vyhlášení soutěže

06. 05. 2022

Datum podání žádostí o účast

14:00 30. 05. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 05. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Jan Šurovský, technický ředitel DPP
Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy
Eva Smutná, radní MČ Praha 6
Lukáš Vacek, zástupce MČ Praha 8
Tomáš Bryknar, starosta MČ Praha Troja

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Ing. arch. Dalibor Hlaváček
Arjan Dingste, architekt https://www.unstudio.com/
Christiane Bausback, architektka https://www.np-id.com/
Ivan Němec, statik https://www.nemecpolak.cz/
Henrieta Nezpěváková, designérka

Náhradníci poroty - závislí

Irena Neškudlová Mádlová, projektový manažer, investice povrch DPP
Tomáš Drdácký, zástupce MČ Praha Troja
Bohumil Beránek, vedoucí Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje Prahy 6

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová
Jindřich Ráftl, architekt https://rfrm.cz/

Přizvaní odborníci:
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže