Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení novostaveb mateřské školky, seniorského bydlení a veřejných prostranství centra obce Jeřmanice. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví obce, vymezených v podkladu P03 – vymezení řešeného území.
Zadavatel klade důraz na citlivé začlenění nové zástavby do krajinného panoramatu obce. Navržené řešení
objektů, ulic, parkovišť a dalších veřejných prostranství by mělo respektovat měřítko a charakter okolní zástavby i důmyslně pracovat se svažitým terénem. Urbanistický koncept by neměl znemožnit případné budoucí využití obecních pozemků nad vymezeným řešeným územím.

Jednofázová projektová užší krajinářsko - urbanisticko - architektonická soutěž o návrh. 

Okamžik, kterým končí lhůta pro podání žádostí o účast, je 23. 11. 2020, 18:00, podáním žádosti prostřednictvím  elektronického nástroje Tender arena.


Předpokládaný termín vyhlášení

02. 10. 2020

Vyhlašovatel

Obec Jeřmanice

Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice
zástupce zadavatele: Mgr. Helena Fiebigerová, starostka

Organizátor

MgA. Jakub Chuchlík

Sekretář soutěže

MgA. Jakub Chuchlík

Mírové náměstí 492/11, 46601 Jablonec nad Nisou
+420 777 124 527, [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

18:00 01. 03. 2021

Datum vyhlášení soutěže

02. 10. 2020

Lhůta k podání dotazů

09. 11. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 09. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Helena Fiebigerová, starostka obce
Ing. Radovan Cop, zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Petr Kleiner, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže