Stěžejním záměrem Památníku Terezín je vytvořit moderní expozici, která pro prezentaci daného tématu využije množství vhodných výrazových prostředků a audiovizuálních prvků. Vedle moderního expozičního prostoru chceme vybudovat komfortní zázemí pro návštěvníky, které bude odpovídat současným trendům. Naším přáním je, aby se návštěva Muzea ghetta stala pro návštěvníky po všech stránkách silným zážitkem a podnítila jejich zájem o historii.

Veřejná zakázka na služby zadávaná v řízení se soutěžním dialogem.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/ter#


Předpokládaný termín vyhlášení

11. 11. 2021

Vyhlašovatel

Památník Terezín, státní příspěvková organizace

Principova alej 304, 411 55 Terezín

Organizátor

MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

email: [email protected]
tel: +420 222 222 521, mob: +420 603 810 083

Datum vyhlášení soutěže

11. 11. 2021

Datum podání žádostí o účast

14:00 10. 12. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Stanislav Krejný – vedoucí technického
oddělení Památníku Terezín
PhDr. Ivana Rapavá, Ph.D. - vedoucí historického
oddělení Památníku Terezín
PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D. – MK ČR

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Tomáš Rieger – Památník Terezín
Petra Husáková – Památník Terezín

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Ing. arch. Jiří Bíza
Ing. arch. Jan Harciník

Další probíhající soutěže