Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení stavby Smuteční síně a podmiňujících staveb veřejných prostranství a technické a dopravní infrastruktury.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

04. 04. 2022

Vyhlašovatel

Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

Organizátor

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Refuel s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Botanická 16, 612 00 Brno
+420 736 605 107, [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 01. 08. 2022

Datum vyhlášení soutěže

04. 04. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

30. 03. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jaroslav Lempera, zastupitel města
MVDr. Dan Sokolíček, zastupitel města
Ing. arch. Monika Ohrazdová

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Michal Šmarda, starosta
Stanislav Marek, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže