Předmětem veřejné zakázky je nastavení rozvoje Rohanského a Libeňského ostrova v hl. městě Praze, tj. vypracování Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a v části tohoto území řešení metropolitního Parku Maniny od fáze studie až do fáze realizace včetně všech projekčních fází.

Předmětem veřejné zakázky je konečný výsledek, tedy předmět smluv uzavíraných s dodavatelem vítězem řízení se soutěžním dialogem. Předmět veřejné zakázky navazuje na výstupy vzešlé ze soutěžního dialogu. V rámci soutěžního dialogu budou účastníci řešit návrh studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova, který bude vycházet ze Vstupního zadání soutěžního dialogu.

Zadavatel zvolil formu soutěžního dialogu právě pro konkretizaci zadání veřejné zakázky, kterou chce docílit konsensuálního a inovativního řešení vzešlého z jednotlivých workshopů.

Zadávací řízení se soutěžním dialogem.


Předpokládaný termín vyhlášení

12. 04. 2022

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace / Hlavní město Praha Odbor investic, Odbor ochrany prostřeí

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

5 000 000,-

Datum vyhlášení soutěže

12. 04. 2022

Datum podání žádostí o účast

14:00 20. 05. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 03. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Štěpán Špoula
Ing. arch. Lukáš Vacek
Ing. arch. Petr Hlaváček
Ivo Freimann vedoucí oddělení technické vybavenosti, INV MHMP
Jiří Karnecki specialista vodních toků a správy, OCP MHMP

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. Petr Kučera Ph.D.
Ing. arch. Zdeňka Vydrová
Antje Stokman krajinářská architektka
Fabio Masi environmentální vědec
Eva Němcová krajinářská architektka
Petr Kučera architekt
Zdeňka Vydrová architektka
Radan Haluzík sociální antropolog

Náhradníci poroty - závislí

Petr Hlubuček náměstek primátora pro životní prostředí, Rada hl. m. Prahy
Martin Dvorský architekt, vedoucí oddělení plánování a rozvoje Prahy 8
Jan Krtička sociolog, IPR Praha
Renáta Sezemská specialistka přípravy a realizace investic, INV MHMP
Jiří Rom specialista péče o chráněná území, OCP MHMP

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže