Předmětem architektonicko-krajinářské soutěže je návrh parku Žlutý kopec na Starém Brně v rozsahu definovaném v soutěžních podkladech a územní studii Žlutý kopec (EA architekti s.r.o., 04/2021).

Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 03. 2021

Vyhlašovatel

Statutární městoBrno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Organizátor

Ing. arch. David Mikulášek

Sekretář soutěže

Ing. et Ing. arch. David Mikulášek

Bratislavská 206/21, 602 00 Brno
Tel: 777 066 687
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 100 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 15. 08. 2022

Datum vyhlášení soutěže

31. 03. 2022

Datum podání žádostí o účast

11:00 25. 04. 2022

Datum konání hodnotící zasedání poroty

2. a 3. 9. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

25. 03. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Vojtěch Mencl
JUDr. Robert Kerndl – náměstek primátorky města Brna;
Ing. arch. Gabriel Kurtis – zastupitel MČ Brno-střed

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Petr Bořecký
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – radní města Brna

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Sochor
Ing. Mgr. Lucie Radilová
Ing. arch. Šárka Kubínová

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. arch. Martin Zedníček, Odbor památkové péče Magistrátu města Brna;
Mgr. Zbyněk Hrnčíř, Odbor životního prostředí městské části Brno-střed;
Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykova onkologického ústavu;
PhDr. Zdeněk Vácha, Národní památkový ústav, územní pracoviště Brno;
Ing. Alexandra Koutná, Veřejná zeleň města Brna, p. o.;
Ing. arch. David Zajíček, Kancelář architekta města Brna, p. o.;
Zadavatel rovněž zajistí účast krajinného ekologa.

Další probíhající soutěže