Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu polyfunkčního domu s byty v ulici V Botanice, na pozemku parc. č. 69 a část pozemku par. č.70 v k.ú. Smíchov, pro potřeby nájemního bydlení hl. m. Prahy.
Předmětem Soutěže je zároveň zpracování návrhu řešení nejbližšího okolí polyfunkčního domu (část pozemku par. č. 57/1, 57/2 a 70 v k.ú. Smíchov) a přilehlého veřejného prostranství, který bude sloužit pro další koordinovaný postup v lokalitě.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

25. 02. 2022

Vyhlašovatel

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

U radnice 10/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Organizátor

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

CBArchitektura
Tel: 732 418 591 E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 900 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 27. 06. 2022

Datum vyhlášení soutěže

25. 02. 2022

Datum podání žádostí o účast

12:00 21. 03. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

17. 02. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Rastislav Tomaščík MBARE, projektový manažer, Pražská Developerská společnost
Petr Zeman, zastupitel, Hl. m. Praha
Mgr. Zdeněk Doležal, radní, městská část Praha 5

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora, Hl. m. Praha
Ing. arch. Michaela Kloudová, projektový manažer, Pražská Developerská společnost
Ing. arch. Zuzana Hamanová, zastupitelka, městská část Praha 5

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže